BL's udgift til retssager steg

Bæredygtigt Landbrugs eksterne omkostninger steg sidste år.

Bæredygtigt Landbrugs eksterne omkostninger blev fordoblet sidste år i forhold til 2014. Det viser foreningens regnskab.

De eksterne omkostninger dækker retssager, faglige høringer, annoncer og anden ekstern hjælp. I kostede de eksterne udgifter 5,3 mio. kr. sidste år. Forrige år var beløbet 2,6 mio. kr.

De 5,3 mio. kr. svarer til næsten halvdelen af de samlede udgifter. Beløbet er fratrukket to mio. kr., som Bæredygtigt Landbrug har fået via retshjælpsdækning.

To kroner pr. hektar skal sikre planteberedskabMark 21. oktober · 13:07

To retssager har fyldt i år. I den ene støttede de landmand Povl Blak Bojer og hans søn, der var tiltalt for at bryde randzoneloven. Den vandt landmændene. I den anden stævnede organisationen staten for de reducerede gødskningsnormer, som BL anser for uden af proportion i forhold til miljøtiltaget. BL tabte retten til opsættende virkning. Til gengæld har Folketinget vedtaget at fjerne de reducerede gødskningsnormer i år og næste år.

Næste år forventes udgifter til advokat og retssager at fylde 17 procent af budgettet.

Hovedparten af Bæredygtigt Landbrugs indtægter kommer fra de cirka 5000 medlemmers kontigent. Der er indløbet 400.000 kr. i donationer.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

Hvor stor var den samlede gæld til landbruget i 2013 for både bank og realkredit?

  • 160 mia kroner

  • 260 mia kroner

  • 360 mia kroner

  • 460 mia kroner

Det var rigtigt

Det var forkert