100 mio. kr. skal give bedre miljø i vandløb

I dag åbner NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen op for ansøgninger om tilskud til kommuners restaurering af vandløb.

Med en pulje på 100 mio. kr. kan kommunerne fra i dag og frem til 19. april 2016 søge om 100 procent tilskud til indsatser som udlægning af grus og sten til gydepladser, fjernelse af spærringer i vandløb og åbning af rørlagte vandløb. Det skriver NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ansøgningsrunden er sidste mulighed for kommunerne for at gennemføre vandløbsindsatser, som er fastlagt i de statslige vandplaner for perioden 2010-2015.

Naturstyrelsen opfordrer alle kommuner med indsatser i de gældende vandplaner til at søge om tilskud til forundersøgelser og gennemførsel af vandløbsrestaureringsprojekter. De har samtidig en forventning om, at alle vandløbsindsatserne i vandplanerne gennemføres.

Lav rente høvler milliarder af landbrugets gældØkonomi 24. oktober · 11:56

Tilskudssatsen er 100 procent fordelt på 24 procent EU-medfinansiering og 76 procent medfinansiering fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

For mere information kan du læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

Hvor stor var den samlede gæld til landbruget i 2013 for både bank og realkredit?

  • 160 mia kroner

  • 260 mia kroner

  • 360 mia kroner

  • 460 mia kroner

Det var rigtigt

Det var forkert