Årsregnskab 2019: L&F holdt budgettet

Landbrug & Fødevarer kom ud af 2019 med sorte tal på bundlinjen. »Det er vigtigt at have et kapitalberedskab«, siger formand Martin Merrild.

Værdipapirer, ejendomme og salg af dansk svinegenetik har endnu en gang bidraget væsentligt til et solidt årsresultat i Landbrug & Fødevarer.

Organisationen kommer ud af 2019 med et resultat på 27 mio. kroner, godt 5 mio. kroner over budget. I resultatet er indeholdt, at det har været nødvendigt at nedskrive Seges’ omsætning med 14,5 mio. kr. pga en uafsluttet tvist med Landbrugsstyrelsen. Det fremgår af L&F’s nye årsregnskab for 2019.

»Resultatet viser, at vi har styr på økonomien«, siger Martin Merrild, formand for L&F.

Værdipapirer gav bonus

Især fire faktorer bidrager til plusserne på års-resultatet:

Et formueafkast på 11,7 mio. mod forventet 2,1 mio. leverede det største plus.

DanBred, etableret i 2017, som L&F ejer 51 pct. af, er efter et hårdt år i 2018 med tab af markedsandele stabiliseret og leverede i 2019 et resultat på 27,8 mio. kr. - 4,9 mio kr. højere end budgetteret - på salg af DanBred-genetik til udlandet.

LandbrugsMedierne kom også ud med et stort plus i form af et resultat på 3,4 mio kr. – 2,5 mio højere end budget.

L&Fs ejendomme i det centrale København, Axelborg og Buen, Agro Food Park i Skejby samt de to hotel- og konferencevirksomheder Kollekolle og Horisont leverede til sammen et resultat på 37,1 mio. kr. – 1,8 mio. over budget.

Til gengæld tegner Seges sig for et minus på 23,6 mio. kr. – en negativ afvigelse fra budgettet på 18,8 mio. kr.

L&F forventer dog, at en stor del af dette minus vil blive reduceret, når tvisten med Landbrugsstyrelsen er landet.

Kan betale regningerne

At det endnu en gang er mursten og værdipapirer, der holder hånden under L&Fs økonomi, bekræfter for Martin Merrild, at det er en rigtig politik ikke at sælge ud af værdierne.

»Jeg bliver hele tiden mindet om, hvor vigtigt det er, at vi har et kapitalberedskab, så vi altid kan betale vores regninger. I Copa oplever jeg ofte, at andre lande skylder i kontingent, fordi de ingen penge har. Jeg har oplevet lande, der mistede formandsposter af den grund, - tænk at skulle drive en organisation på den måde«.

Sikrer lavt kontingent

Desuden, pointerer Martin Merrild, er indtægterne fra ejendomsporteføljen og formueplejen en vigtig forudsætning for, at medlemskontingenterne kan holdes nede.

»Uden de indtægter skulle kontingentet til landmændene have været 46 pct. højere med uændret aktivitetsniveau«.

Det gode resultat i 2019 betyder, at L&F står bedre rustet til det stormvejr, det trækker op til i 2020 på grund af coronakrisen. Der ventes betydelige tab både på de to hotel- og konferencevirksomheder, der er hårdt ramt af corona, og på Seges, hvor salget af ydelser til DLBR og brancherne er rutchet ned under coronakrisen.

»Vi må glæde os over, at vi har tjent nogle penge i år, for det bliver umuligt at levere noget tilsvarende næste år«, siger Martin Merrild. L&F nedjusterede tidligere i år forventningerne til 2020 med 18 mio. Nu er tallet yderligere nedjusteret til 30 mio. kr. L&F står dog godt rustet til modgang med en likviditetsgrad på 174,9.

Faktaboks

L&F 2019 - hoved- og nøgletal (mio. kr.)

  • Nettoomsætning: 2.238 (2018: 2.107, 2017: 1.466)
  • Driftsresultat: 772 (2018: 740, 2017: 700)
  • Resultat ekskl. minoriteter: 27 (2018: -1, 2017: 50)
  • Samlede aktiver: 2.170 (2018: 2.179, 2017: 2.134)
  • Egenkapital: (ekskl. min.) 940 (2018: 895, 2017: 889)
  • Likviditetsgrad: 174,9 pct., soliditetsgrad 43,3 pct.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle