Hestebønner står flot i nedvisnet rajgræs

Hestebønnerne er sået direkte i rajgræsmark.

Hestebønnerne kommer rigtig godt i den gamle rajgræsmark. Efter frøhøst fik marken gylle, og vi tog et slæt til biogas – og lod det ligge til foråret. Her blev hestebønnerne sået direkte, og 8-10 dage efter blev græsset nedvisnet. Det dækker godt, og jeg forventer, vi kan nøjes med én ukrudtsbekæmpel- se«, siger Michael Bundgaard.

Udfordringer med dyr

Bedriftens succes med Conservation Agriculture har dog givet udfordringer med snegle og stankelbenslarver i foråret, især i år efter den milde vinter uden ret meget frost.

»Med den måde vi dyrker jorden på, efterlader vores Horsch Avatar såmaskine riller i jorden, der kan være gemmesteder for snegle og stankelbenslarver. Såmaskinen har svært ved at lukke jorden helt, især hvis den er hård. Den lukker OK for kernerne, men ikke for dyrene. Vi har så at sige selv skabt en biotop for uønskede skadedyr«, siger han.

For at komme problemet til livs planlægger de to ting: At starte marken op med at bruge halmstriglen noget mere til at rode i en halv cm’s dybde ca. 14 dage før roundup-sprøjtning. Og køre ud med en tromle lige efter såning. Det gør livet mere besværligt for skadedyrene, fortæller Michael Bundgaard.

Drone har sparet kemi

»Vi har haft Scout Robotics til at overflyve 60 ha frøgræs og 90 ha hvede med drone for at måle biomasse (NDVI). Derpå er vækstreguleringen i frøgræs gradueret, hvilket har sparet 10-15 pct. kemi. Sidste år var det 35 pct. Gradueret svampesprøjtning har sparet 30 pct.«.

De har valgt dronefoto, da det er 10.000 gange så nøjagtigt som satellitfoto. Da deres sprøjte kan graduere på små delbredder, kan de udnytte det.

Faktaboks

Michael Bundgaard

  • Driver Klitgaard Agro på 2.200 ha ved Hals i Nordjylland med sin far Anders B.
  • Dyrkningssystem: Conservation Agriculture med no-till, maks. plantedække, varieret sædskifte og faste kørespor.
  • Afgrøder: Vinterraps, vinter- og vårhvede, vårbyg, rajgræs, grynhavre, rug, hestebønner.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.