Minister skyder klima-udregning ned

Klimaminister: Produktion af soja i Sydamerika skal ikke tælle med i dansk klimaregnskab.

Danmark skal kun stå til regnskab for den klimaudledning, vi har på eget territorium.

Sådan lyder meldingen fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i et ministersvar til Dansk Folkepartis Lise Bech.

Den kommer efter, at Københavns Universitet for Fødevareministeriet har udregnet, at landbrugets klimaaftryk er 60 pct. højere, hvis man medregner produktionen af soja i Sydamerika.

Det giver bare ingen mening at gøre regnskabet op på den måde, mener direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

»Det glæder mig, at klimaministeren bakker op om, at man selvfølgelig ikke kan indregne udledningen af import af soja uden at korrigere for den andel af produktionen, der bliver eksporteret«, siger direktøren og tilføjer:

»Ministeren dementerer jo reelt den vrøvlehistorie om 60 pct. større emission ved indregning af sojaproduktion«.

En anden virkelighed

Klimaminister Dan Jørgensen henholder sig til, at Danmarks skal følge FNs principper, når man opgør udledningen af CO2.

»Principperne for opgørelserne er, at emissioner opgøres ud fra det såkaldte territorialprincip, der går ud på, at udledninger tælles med i det land, de finder sted«, skriver ministeren i sit svar.

Ifølge samme principper skal Danmarks udledning derfor kun relateres til indenrigstransport og eventuel forarbejdning af det importerede soja.

Svaret fra ministeren var det, landbrugsordfører Lise Bech havde forventet.

»Der var nogen, der pludselig begyndte at tale om en anden virkelighed, hvor udledning skal tælles med både her og i Brasilien. Det duer jo ikke«, siger ordføreren og fortsætter:

»Hvis vi skal tælle det med, der foregår andre steder, skal vi selvfølgelig have fradrag for det, vi selv sender ud. Ellers er alting jo med to gange«.

Skal være bæredygtigt

Flemming Nør-Pedersen anerkender, at Danmark har et ansvar for at sikre, at landbrugets forbrug af soja er så bæredygtigt som muligt.

»Via den europæiske organisation FEFAC arbejder vi på at gøre importen af soja så bæredygtig som muligt, ligesom vi herhjemme arbejder hårdt på at udvikle lokalt produceret protein, der kan mindste importen«, siger direktøren og nævner f.eks. græsprotein.

Faktaboks

Om soja og klima:

  • Danmark importerer årligt 1,7 mio. ton soja.
  • Københavns Universitet er i en opgørelse kommet frem til, at der skal lægges 6,2 mio. ton CO2 oven i dansk landbrugs klimaudledning, hvis man medregner produktionen af soja.
  • Det skal man bare ikke, lyder det i FNs vejledning for udregning af klimaudledning. Vejledningen skal sikre, at opgørelsen af udledning er ens verden over.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle