Påsvejsning af sliddele ødelægger plovskær

Sliddele til plove skal behandles og hærdes, så afslidningen fordeles ensartet, selv om påvirkningen af de enkelte zoner er meget forskellig.

" Sliddet fordeles ensartet over hele overfladen. Det giver længere levetid og mindre forbrug af brændstof.

Sliddele fra Mølbro er udviklet på baggrund af dette princip. Derfor er Mølbro-sliddele det bedste alternativ," siger administrerende direktør Tim Christoffersen, Mølbro A/S.

Han giver gerne en fyldestgørende forklaring som begrundelse for denne påstand:

Mindre trækkraft

"Under pløjningen skal jorden bevæges ensartet og ubrudt henover skærspids, skær og forreste del af muldpladen. Skær og skærspids skal være selvskærpende. Når disse betingelser er opfyldt, øges holdbarheden og effektforbruget reduceres, så brændstofforbruget bliver lavere."

Mølbro har opnået ovenstående sliddele-egenskaber ved at udvikle særlige smede- og hærdemetoder samt en særlig teknologi til karbid-pålægning (wolfram og crom), der forøger hårdheden på udsatte steder.

"Slutresultatet er, at sliddet fordeles ensartet overalt og dermed opnås længere levetid og mindre behov for trækkraft," siger Tim Christoffersen.

Uheldig påsvejsning

"I så fald sker der en meget uens afslidning som følge af, at stålet op mod svejsestederne udglødes og dermed afhærdes. Det både reducerer levetiden og øger effektbehovet," forklarer Tim Christoffersen og tilføjer:

"Når sliddet frembringer ujævnheder, opstår en selvforstærkende og negativ proces. Materialestrømmen over ujævnheden bliver turbulent. Det giver øget modstand, så også afslidningen bliver større. Og samtidig forværres brændstoføkonomien.

Modsat hvad man måske skulle forvente, er det uheldigt at påsvejse hårdmetal-dele. Ved påsvejsning af hårdmetal risikerer man også, at trækkraft-behovet stiger som følge af, at jordsøget øges på en uhensigtsmæssig måde. Det forringer ikke alene brændstofforbruget, men kan også øge jordpakningen."

Selvskærpende proces

For at forebygge ovennævnte uheldige processer har Mølbro udviklet en metode, hvormed hårdmetallet påsvejses på bagsiden af sliddelen.

"Den teknologi bevirker, at der sker en ophærdning fra bagsiden. Samtidig opnås, at skær og spids bliver selvskærpende. Al påsvejsning af hårdmetal skal finde sted, før skæret hærdes. Påsvejsning efter hærdningen er ødelæggende," slutter Tim Christoffersen.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle