Sådan vurderes velfærden

Følgende forhold indgår i vurderingen af velfærden blandt køer, kalve og ungdyr på bedriftsniveau.

 

Dyr, der reagerer frygtsomt over for mennesker, forventes oftere at blive udsat for hårdere og længerevarende håndteringer.

En hyppig fysisk aktivitet hos køer er at rejse og lægge sig. Er køerne besværet i disse adfærdsformer, kan det derfor være et betydeligt velfærdsproblem.

For lange klove med forandret fodstilling kan belaste lemmerne og føre til smertefulde tilstande.

Ømbenethed og halthed er et symptom som opstår, når der er en smertefuld tilstand i benet/benene.

Forekomst af sår og trykninger fortæller noget om kokomfort.

Huldvurderingen beskriver til dels koens energistatus/stofskifte.

Hårtab som følge af skab er et symptom på betændelse eller kløe.

Tilsvining med gødning kan irritere huden og føre til hudbetændelse og klovsygdomme. Tilsvining kan øge risikoen for yverbetændelse hos køer.

 

Forekomst af sår og trykninger er indikationer på smerte og/eller ubehag.

Sygdom vurderes som en vigtig velfærdsindikator, fordi sygdom i mange tilfælde er forbundet med smerte, ubehag og stress for dyrene.

Afmagring kan være forårsaget af sygdom og utilstrækkelig næringsforsyning.

Hårtab som følge af skab er et symptom på betændelse eller kløe, hvilket beskriver velfærdsrelevansen.

Tilsvining kan skyldes mangelfuld hygiejne og diarre.

Sløvhed er et adfærdsmæssigt udtryk der inkluderer inaktivitet, hængende ører m.v. og indikerer påvirket almenbefindende.

Ugens mest læste

Forsiden lige nu