Danmarks største biogasanlæg vil udvide - ambitionen er økologisk

Danmarks største biogasanlæg vil et år efter opstarten gerne udvide med et økologisk anlæg. Det skriver selskabet bag anlægget i en pressemeddelelse.

Partnerskabet mellem lokale landmænd og energiselskabet E.ON har skabt grobund for flere investeringer og udvidelse af biogasproduktionen i Sønderjylland.

Derfor afsøger de nu muligheden for at udvide med et nyt anlæg, der også indeholder en produktionslinje for økologiske husdyrgødning.

Det skriver selskabet bag anlægget i en pressemeddelelse.

Siden Sønderjysk Biogas tændte for gashanen i efteråret 2016, er der produceret 18 millioner kubikmeter biometan og håndteret 620.000 tons råvarer. Det har dog taget tid at lære biogasanlægget at kende, forklarer Michael Dalby, biogasdirektør i E.ON.

"Jeg er imponeret over den indsats, holdet i Bevtoft viser i forhold til at optimere driften af anlægget, så vi får mest muligt gas ud af den teknologi og de råvarer, vi har til rådighed. Kombinationen af et grundigt forarbejde og et dedikeret og kompetent team har skabt flotte resultater. Når vi kigger på det seneste års produktion, er vi godt tilfredse", siger han, og påpeger, at partnerskabet bag Sønderjysk Biogas ser potentiale for udvidelse i det sønderjyske.

En af årsagerne bag de positive erfaringer er det tætte partnerskab mellem E.ON og leverandørforeningen. For Erling Christensen, råvareleverandør til anlægget og næstformand for bestyrelsen, har det åbne og tillidsfulde samarbejde været afgørende.

"Samarbejdet med E.ON har vist sig succesfuldt. Det har stor værdi, at alle nødvendige kompetencer og gensidig respekt er tilstede i partnerskabet. Pionerfasen har været yderst lærerig, og alle involverede er dygtige til at lytte, lære og give plads til hinanden og til at finde løsninger på både markedsmæssige- og regulatoriske udfordringer", forklarer Erling Christensen.

Nye grønne arbejdspladser

Biogasanlægget har også haft en positiv betydning for etableringen af nye arbejdspladser i regionen.

Vurderingen er, at der er skabt cirka 30 nye lokale arbejdspladser.

De otte fastansatte i Sønderjysk Biogas tæller udover direktøren: en driftsleder, tre driftsteknikere, to maskinmestre, en analysemedarbejder og en bogholder.

Biogasanlægget skaber samtidigt arbejdspladser for underleverandører, som for eksempel de håndværkere, der hver dag udfører service og vedligeholdelsesopgaver, og de fire fuldtidsbeskæftigede chauffører, der hver dag året rundt fragter de mange tons gylle, biomasse og restprodukter til og fra anlægget.
 

 

 

Sønderjysk Biogas blev sidste år indviet af energi- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, der dengang kaldte det et lille stykke Danmarkshistorie, da han åbnede for gashanen, der forbinder biogasanlægget med det danske naturgasnet. Et år efter fejringen, glæder ministeren sig over de første positive erfaringer med storskala biogasproduktion og at samarbejdet mellem landbruget og energibranchen fungerer så godt i praksis. ”Der er brug for den slags partnerskaber til at drive den grønne omstilling. Biogas er en vigtig brik i Danmarks energiproduktion, fordi biogas mindsker landbrugets klima- og miljøbelastning, og samtidigt kan fortrænge fossile brændsler. Der er brug for den slags projekter for at gøre udnyttelsen mere effektiv og dermed bane vej for en helt nødvendig reduktion af omkostningerne,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Når daglig leder for Sønderjysk Biogas, Marina Berndt, bliver spurgt, hvordan det er gået siden indvielsen for et år siden, har hun meget på hjerte. ”Det har været en stor udfordring at starte helt fra bunden og en spændende proces fra idéfasen i 2011 til anlægget stod klart sidste år. Godt et år senere er vi blevet meget klogere og dygtigere. Vi skulle ansætte de rigtige medarbejdere og få alting til at fungere. Og det er vi lykkedes med,” fortæller Marina Berndt og pointerer, at anlægget i dag producerer biogas døgnet rundt.

Det store anlæg har vagt opsigt både i udlandet og lokalt, hvor det har været med til at sætte Sønderjylland på Danmarkskortet.

"Generelt er der stor interesse fra biogasbranchen i Tyskland, ligesom flere skoler og akademiske institutioner fra både Danmark og udlandet gerne vil besøge os. Både på grund af vores miljømæssige mål og værdier, men også fordi mange er interesserede i, hvordan restprodukter forvandles til grøn energi", forklarer hun.

Faktaboks

  • Håndterer årligt op til 600.000 ton biomasse.
  • Producerer op til 21 mio. m3 metan, hvilket svarer til ca. 700 gasbussers forbrug.
  • Anvender lokal gylle og anden organisk biomasse.
  • Har skabt omkring 30 fuldtidsjob
  • Opgraderer gassen med amin-teknologi og sender den opgraderede biometan ud på det danske naturgasnet, hvor den finder anvendelse i industri, opvarmning og inden for transport.
  • Anvender kendt og afprøvet teknologi i form af to-trins rådneteknik, har en udvidet fleksibilitet og arbejder med en procestemperatur på 55 °C.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle