Disse datoer kan du søge projekttilskud

Her får du et overblik over, hvornår NaturErhvervstyrelsen åbner for ansøgningsrunderne til alle ordningerne med projekttilskud under EU’s landdistriktsprogram i 2016.

NaturErhvervstyrelsen har nu offentliggjort en liste over datoer for ansøgninger til projekttilskud.

Projekttilskudsordningerne er en del af EU´s Landdistriktsprogram 2014-2020.

Oversigten viser de tilskudsordninger, som styrelsen forventer at åbne i 2016. Samtidig ses de forventede tidspunkter for, hvornår ansøgningsrunderne åbner.

"Hvidkløverhøsten er altid et af årets højdepunkter"Mark 26. juli · 14:14

 

Tilskudsordning

Forventet tidspunkt for åbning af ansøgningsrunden

Lavbundsprojekter – forundersøgelse og realisering

15-01-2016

Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

04-03-2016

Miljøteknologi – modernisering af kvægstalde, inkl. økologi

07-04-2016

Miljøteknologi – modernisering, inkl. Økologisk investeringsstøtte til svinestalde

17-05-2016

Fosforvådområder – forundersøgelse og realisering

03-06-2016

Kvælstofvådområder – forundersøgelse og realisering

03-06-2016

Miljøteknologi – gartnere/øvrige driftsgrene

01-07-2016

Miljøteknologi – gylleforsuring

01-07-2016

Miljøteknologi – modernisering i svine- og kvægstalde

01-07-2016

Miljøteknologi – modernisering af farestalde

01-07-2016

Natura 2000 – etablering af naturlige vandstandsforhold– forundersøgelse og realisering

05-08-2016

Natura 2000 – rydning og forberedelse til afgræsning

05-08-2016

Lavbundsprojekter – forundersøgelse og realisering

15-08-2016

Erhvervsudvikling-udviklingsprojekter og videndeling

04-10-2016

Økologisk investeringsstøtte

01-11-2016

 

 

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvem sagde: "Lad os ikke betragte grøn politik som en omkostning, men som en gevinst. Det er på det grundlag, vi nu skal skabe ny vækst i Danmark"?

  • Helle Thorning- Schmidt, oktober 2011

  • Ida Auken, januar 2012

  • Svend Auken, oktober  2006

  • Anders Fogh Rasmussen, november 2008 

Det var rigtigt

Det var forkert