Esben Lunde: Fejlanalyser betyder forfejlet vandplansindsats

Esben Lunde Larsen sagde på et samråd onsdag, at med fejlanalyserne fra eksterne laboratorier vil vandplandsindsatserne i et antal kystvande ikke kunne nå i mål med hensyn til kvælstofbelastningen. Det skriver Ingeniøren.

Det var målet, at 50 ud af 119 danske kystområder ved udgangen af 2021 skulle leve op en mål om udvaskning af kvælstof, som resulterer i iltsvind.

Men det kommer desværre ikke til at ske - årsagen er den efterhånden velkendte analyseskandale, hvor eksterne laboratorier har regnet forkert på kvælstof og fosforindhold i helt op til ti år.

Det skriver Ingeniøren.

»Det tal ser nok lidt anderledes ud nu med de fejlanalyser, der har været. Fejlanalyserne kan betyde, at de vandplansindsatser, der har været, i et antal kystvande ikke bringer os helt i mål med hensyn til kvælstofbelastningen,« sagde Esben Lunde Larsen på onsdagens samråd.

»Vi så ud til at komme op på de godt 50 kystnære vandområder, der kunne komme i god opfyldelse. Det er jo en succes, at man kan have et aktivt landbrug i Danmark på sit stort et areal, som vi har, samtidig med at man kan køre en klar miljøpolitik, der viser, at man kan få sit vandmiljø i bedring. Det har glædet mig meget at se. Nu er glæden svundet med et par procent, men glæden kan jo komme tilbage, når vi får nye indsatser gjort.«

Han kunne dog ikke svare på, hvor mange af de 50 vandområder, som i 2021 stadig vil få for meget kvælstof, men afviste pure behovet for at gribe ind og begrænse landbrugets udvaskning af kvælstof.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle