Folketinget åbner: Det vil den røde regering for landbruget

Arveafgift, klimalov, BNBO og sprøjte- og gødskningsforbud på paragraf 3-arealer er alle med i det katalog af lovforslag, som den nye regeringen forventer at fremsætte i løbet af det kommende folketingsår.

Første tirsdag i oktober åbner Folketinget, og efter den traditionelle tur i Christiansborg Slotskirke har statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale for det nye Folketing.

Sammen med talen følger også regeringens katalog af lovforslag, som den forventer at fremsætte i løbet af det kommende folketingsår. 

I lovkataloget fremgår blandt meget andet, at regeringen i februar 2020 vil indføre en bindende klimalov, hvor det berømte mål om at reducere udledningen af klimagasser med 70 pct. i 2030 ift. 1990-niveau.

skatteområdet

Og nu vi er ved det meget omtalte og knap så overraskende, så er den kritiserede tilbagerulning af lettelsen af bo- og gaveafgiften også med i kataloget.

Dermed ser det ud til, at afgiften for at overdrage familieejede virksomheder bliver 15 pct. 

miljøområdet

Hos miljøministeren skal der tages fat på sprøjteforbuddet ved boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som den tidligere regering, Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale i januar i år.

Regeringen vil forpligte kommunerne til at gennemgå alle statslige BNBO for at vurdere eventuelle indsatser i områderne.

Derudover vil den røde regering "styrke beskyttelsen af naturområder og levesteder for vilde dyr og planter", som det står i lovkataloget. Og her nævnes sprøjte- og gødskningsforbud på paragraf 3-arealer, som et eksempel på dette.

fødevareområdet

På fødevareområdet vil regeringen blandt andet gøre lovgivningensstrukturen indenfor dyrevelfærd mere enkelt, så "reglerne hurtigere kan tilpasses udviklingen på området", som det står.

Regeringen vil desuden stille krav om obligatorisk anvendelse af en særlig app, når der skal indgives høringsvar ved nogle former for landbrugsstøtte - hvilke former nævnes ikke.

Derudover skal der skabes hjemmel til at opkræve afgifter til at finansiere statens medicinregister VetStat, som det blev aftalt af alle Folketingets partier i december 2017.

Emneord

politik , Top2

Forsiden lige nu