Rådgivere bestormet - grib chancen for tilskud til overdækning af gylletank

Ny tilskudsordning gælder for blandt andet overdækning af gylletanken. Ansøgere skal søge om tilskud til minimum 300.000 kr., og tilskuddet er 40 procent af beløbet. Det betyder, at man skal have to overdækninger med i ansøgningen for at kunne søge.

- Sørg nu for at få indsendt en ansøgning om tilskud til overdækning af gyllebeholder. Overdækning giver fordele som mindre regnvand i beholderen, mindre N-fordampning og ingen bøvl med logbog for flydelag. 

Sådan lyder opfordringen fra Kira Langkjer, rådgiver hos SvineRådgivningen i Herning.

Fra 18. oktober til 10. januar 2023 har Landbrugsstyrelsen åbent for ansøgninger til ordningen Miljø- og Klimateknologi 2022, som for griseproducenter omfatter punkterne "at fremme dyrevelfærd i farestalde" og " at reducere ammoniakudledning fra svinestalde".

Læs mere om ordningen her 

- Det er ret ligetil at beslutte, om man ønsker overdækning af gyllebeholderen, og nu er muligheden der for at få tilskud. Man skal dog søge om tilskud til minimum 300.000 kr., og tilskuddet er 40 procent af beløbet. Det betyder, at man skal have to overdækninger med for at kunne søge, siger Kira Langkjer.

Hos SvineRådgivningen er forventningen, ud fra antallet af landmænd der henvender sig til rådgiverne, at der bliver rift om tilskudspengene til overdækning.

- Hvis ordningen bliver overtegnet, vil Landbrugsstyrelsen måske overføre ubrugte penge fra andre puljer. Det er set før, men vi ved ikke om det kommer til at ske denne gang, siger Kira Langkjer. 

Ansøgninger rangeres på pointskala 

Rådgiveren oplyser, at det er uden betydning, hvornår ansøgningen bliver indsendt i perioden. Hvis puljen bliver overtegnet, vil ansøgninger blive prioriteret ud fra en fastlagt pointscore, som rangere de forskellige ansøgninger indbyrdes.

Det er også uden betydning for ansøgningens rangering, om der er et krav om overdækning hæftet på godkendelsen af beholderen eller det sker frivilligt – dog ikke i de bynære zoner, hvor overdækningen er et krav.

For en gyllebeholder er tilskudsbeløbet 22.000 kroner plus 4.500 kr. pr. diameter, og overdækningen skal være fuldført senest to år efter den dato, ansøgningen er indsendt.

Kira Langkjer fremhæver, at overdækning af en gyllebeholder giver praktiske fordele som mindre regnvand i beholderen og en forventet reduceret fordampning på 0,2 kg NH4 pr. kvadratmeter gylletank. Desuden slipper man for at holde styr på logbog for flydelag.

For nogle griseproducenter kommer netop logbogen for flydelag til at stå sin prøve de kommende uger.

- Flere kommuner udfører uanmeldte besøg som led i et kampagne-tilsyn af gyllebeholdere med start her i november. Vi har faktisk én kommune som har ringet til os for at gøre opmærksom på tilsynet, siger Kira Langkjer.

Har man allerede overdækning på gyllebeholderen, skal man i forbindelse med et kommunalt tilsyn være opmærksom på at lugen er lukket.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle