Virksomhed: JobAdvice Management ApS

Driftsleder til Svineproduktion

Virksomhed JobAdvice Management ApS

Adresse Havnegade 39
1058 København Ø

Telefon 40420316

Oprettet 10-09-2017

Arbejdstid Heltid

Kategori Svin

Job start

Bliv selvstændig på den "fede" måde

Travl proprietær søger 2 dygtige landmænd til drift af henholdsvis griseproduktion og mark- og skovbrug

Proprietær Jørgen Tørnæs ved Holstebro, der også driver professionelt landbrug i Ukraine og Rusland, vil outsource den daglige ledelse af sit landbrug i Danmark til:?

 • Driftsleder for griseproduktionen

 • Forvalter til mark- og skovbrug

Derfor søger JobAdvice Management veluddannede og erfarne landbrugs-ledere til god og lærerig arbejdsplads med 7 ansatte, hvor det er sjovt at stå sammen om at holde fokus på omkostninger og faglige resultater.

Selvstændig landmand på den ”fede” måde

Handler og agerer du, som var du selvstændig, vil du kunne få det perfekte arbejdsliv – uden økonomiske forpligtigelser.

Begge stillinger refererer til Jørgen Tørnæs, og det er dig, der varetager driftsledelsen vedrørende økonomi, personaleledelse, og pleje af aktiverne, der samlet set er maskiner, teknik og anlæg, bygningsmassen samt besætning, planteavl og skovbrug.

Den nuværende leder for begge driftsgrene gennem 11 år udtaler, at han nu er moden til brancheskifte, og det er et supergodt sted at være ansat, fordi Jørgen Tørnæs delegerer ledelsesansvaret og giver plads til ansattes ambitioner.

Hvilken af disse to stillinger passer til dit speciale?

1. DRIFTSLEDER TIL 550 SØER OG SLAGTEGRISEPRODUKTION

Dit team vil bestå af 4 medarbejdere. Du er den, der planlægger og fordeler arbejdet og er inspirator for præstationer og sammenhold på arbejdspladsen. Du og dit team sikrer ligeledes, at ejendommene er holdt pænt, ude som inde.

Besætningen er fordelt på 3 nærliggende ejendomme, hvor søerne - der går løse i ”hoteldrift” - og smågrisene er på den ene ejendom. Alt undtagen smågrisefoder er hjemmeblandet vådfoder.

Al kontakt til leverandører og rådgivere foretages af driftslederen. Du står for e-kontrollen og godkender regninger for ejeren.

2. FORVALTER TIL 430 HA PLANTEAVL + 50 HA SKOV

Du og dine 2 elever står for årets sæsonopgaver i mark- og skovbruget, passer maskinparken på eget værksted og vedligeholder bygninger og inventar.

Det er dig, der står for sprøjte- og gødningsplaner, indhentning af tilbud, bestilling af fx planteværn og reservedele samt leverer data til offentlig indberetning.

Du og dine elever arbejder med en super og velfungerende maskinpark til alle opgaver, bortset fra gyllekørsel og halmpresning, der foretages af eksterne.

Der udføres pløjefri dyrkning af de knap 400 ha korn og raps samt 40 ha frøavl. Skovbruget anvendes primært til jagt, som du måske selv kan få glæde af.

Vil du ansættes som selvstændig landmand?

For at blive kandidat til en af stillingerne bedes du:

 • Ringe til konsulent Anni Kohl på tlf.: 4042 0316

 • Søge direkte i ”Søg stilling nu” – øverste højre hjørne – og være klar til at
   uploade dit CV, uddannelsesbeviser og bilag.

Diskretion er en selvfølgelighed

Enhver sikres fuld diskretion og fortrolighed, således at du trygt kan henvende dig, selv om du er i et ansættelsesforhold.

Proprietær Jørgen Tørnæs er en travl og berejst herre. Derfor vil omdrejningsaksen i jeres samarbejde være planer og budgetter samt dialoger efter behov, med saglige og faglige spørgsmål eller orientering.

Med dig som selvstændig landmand for Jørgen Tørnæs, vil du få tilbudt bolig, enten i form af en lejlighed på en af ejendommene eller et helt stuehus til din rådighed.

Gagen vil være efter kvalifikationer, hvor ansvar, resultater, selvstændighed og boligbehov vil indgå i den individuelle lønforhandling. Der vil naturligvis være feriepenge og pension, samt mulighed for belønninger for særlige indsatser eller resultater.

Personalefaciliteter danner rammen om det daglige formiddags-kaffe-møde for alle ansatte. Og enhver, der ønsker at udvikle sine kompetencer og faglige netværk, vil blive mødt positivt ved konkrete forslag.

Klik her for at søge jobbet