Virksomhed: Københavns Universitet

Teamleder til Forsøgsgårdene i Taastrup

Virksomhed Københavns Universitet

Adresse Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE HR Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C

Telefon 29443646

Oprettet 11-06-2017

Arbejdstid Heltid

Kategori Planteavl

Job start

Teamleder til Forsøgsgårdene i Taastrup, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Vil du være med til at udvikle fremtidens forsøgsgård?

Har du begge ben på jorden og samtidig armene oppe over ny teknologi i landbruget? Så er du måske vores nye teamleder.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet søger en landmand, driftsleder, jordbrugsteknolog eller agronom med ledelseserfaring til ansættelse på Forsøgsgårdene i Taastrup fra 1. august 2017. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling.

Om Forsøgsgårdene
Vi gennemgår i disse år en omfattende opgradering og udvikling for at imødekomme forskernes behov for avancerede forsøg med planter, dyrkningssystemer, nye metoder til præcisionsjordbrug og plantebeskyttelse samt klimaforandringers betydning for jordbruget.

Derfor har vi behov for en visionær og inspirerende teamleder, der har forståelse for fremtidens forskningsmiljø og kan bidrage til teamets positive indflydelse på den udvikling.

Du bliver en del af den sektion, der hedder PlanteFaciliteter & Værksteder, som yderligere er inddelt i 6 teams. De 6 teams løser mange forskellige opgaver, men alle teams betjener forskere og undervisere på instituttet. I alt er vi 40 medarbejdere fordelt på Taastrup og Frederiksberg Campus. Som teamleder vil du skulle lede team Forsøgsgårdene, og have arbejdsplads i Taastrup.

Arbejdsopgaver

 • Lede og motivere et team bestående af 6 forsøgsteknikere, 1 landbrugselev og et
   varierende antal studentermedhjælpere.
 • Indgå i dialog med forskere og studerende om planlægning og udførelse af forsøg
   med landbrugsafgrøder dels i marken, dels i markforsøgsanlæggene og dels i den
   efterfølgende håndtering af prøver.
 • Koordinere opgaver, arbejdskraft og maskiner på daglig basis.
 • Indgå i projekter vedr. teknologisk opgradering af forsøgsfaciliteterne.
 • Tage vare på mark- og driftsplanlægning for vores 200 hektar med både
   konventionel og økologisk drift, samt indgå aftaler med maskinstationer og andre
   eksterne. Alt sammen under hensyntagen til de mange markforsøg, som skal
   gennemføres på arealerne.
 • Bruge dit økonomiske talent til prisforhandling og salg af korn samt indkøb af
   såsæd, gødningsprodukter, bekæmpelsesmidler m.m. til bedriften.
 • Medvirke i markdriften og vedligeholdelsen af forsøgsanlæg samt landbrugs- og
   forsøgsmaskiner i samarbejde med teamets medarbejdere.

Vi tilbyder

 • En afvekslende hverdag fyldt med personaleledelse, fagligt udfordrende såvel som
   rutineprægede arbejdsopgaver og administrative opgaver.
 • Fagligt samarbejde med kolleger, forskere og studerende.
 • Travle perioder og deadlines i forhold til rettidig behandling af afgrøder og
   markforsøg.
 • Flekstidsordning, glade kolleger, al slags vejr og masser af arbejde.
 • En arbejdsplads med højt til loftet i et internationalt universitetsmiljø.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du har:

 • Ledelseskompetencer og erfaring med at lede medarbejdere
 • Uddannelse som landmand, driftsleder, jordbrugsteknolog eller agronom
 • Praktisk erfaring med planteavl
 • Gode engelskkompetencer – både mundtligt og skriftligt, da et flertal af vores
   brugere er engelsktalende.
 • Gode samarbejdsevner, er udadvendt, har et godt humør og formår at arbejde
   selvstændigt

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har erfaring med markforsøg og forsøgsudstyr.
 • Er initiativrig, kvalitetsbevidst og omhyggelig
 • Har let ved regneark, MarkOnline og andre IT-værktøjer.
 • Er indstillet på at tage fat i travle perioder.

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter relevant, gældende overenskomst (3F, JiD eller JA). Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til driftschef Hanne Lipczak Jakobsen, tlf. 29 44 36 46.

Du kan læse mere om os på www.plen.ku.dk/om.

Ansøgning mv.
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk, så den er universitetet i hænde senest den 30. juni 2017.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.