Fødevarestyrelsen advarer mod ulovlig brug af antibiotika til køer

Både dyrlæger, Seges og L&F Kvæg er på linje med myndighederne om ulovlig brug af antibiotika til goldbehandling af køer, som kan få konsekvenser for både mælkeproducenter og dyrlæger.

Fødevarestyrelsen er blevet opmærksom på, at der tilsyneladende i nogle kvægbesætninger foretages goldbehandling med injektionspræparat og uden forudgående undersøgelse af mælkeprøver fra de behandlede køer.

»Den beskrevne praksis er forebyggende anvendelse af antibiotika og er derfor ulovlig behandling med tilsidesættelse af en række væsentlige regler om anvendelse af lægemidler til dyr«, advarer styrelsen nu i sit nyhedsbrev til dyrlæger.

Klare regler

Reglerne er ganske klare, påpeger Fødevarestyrelsen: En af betingelserne for goldbehandling med antibiotika er, at der inden for de seneste 42 dage er påvist sygdomsfremkaldende mikroorganismer i en kirtelprøve fra det pågældende dyr. Formålet med denne regel er at undersøge, om der kan stilles en diagnose om behandlingskrævende yverinfektion og - i givet fald - få oplysninger om resistensforholdene med henblik på at vælge den optimale behandling.

»Hvis køer, for hvilke der ikke er undersøgt mælkeprøve og/eller påvist yverpatatogener, goldbehandles med antibiotika, vil der være tale om overtrædelse af forbuddet mod forebyggende anvendelse af antibiotika samt tilsidesættelse af dyrlægelovens krav om diagnose forud for ordinering af receptpligtige lægemidler« understreger styrelsen.

Ingen undtagelser

Samtidig lukker Fødevarestyrelsen effektivt af for misforståelser og undtagelser:

»Til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der er godkendt til dyrearten og indikationen. Kun i tilfælde af, at der ikke findes et sådant lægemiddel, må kaskadereglen bringes i anvendelse. Der findes en række lægemidler godkendt til goldbehandling, og derfor er anvendelse af antibiotika til injektion til brug for goldbehandling at betragte som ulovlig behandling. Når et lægemiddel indgives på en anden måde end den godkendte, mangler der oplysning om effekt, eventuelle bivirkninger, tilbageholdelsestid med videre. Det sidste medfører risiko for restkoncentrationer af antibiotika i mælken og tilsidesættelse af fødevaresikkerheden.«

Seges advarede fornylig om, at der de seneste måneder netop har været nogle ’uheld’ med antibiotika i tankmælken, som skyldes ulovlig goldkobehandling

Dyrlæger skal sige stop

Fødevarestyrelsen advarer derfor om, at hvis de praktiserende dyrlæger medvirker til ulovlig behandling gennem ordinering af antibiotikapræparater, der ikke er godkendt til goldbehandling og som anvendes forebyggende, er der tale om særdeles alvorlige overtrædelser af gældende.

Samtidig gør styrelsen opmærksom på, at selv om den ulovlige goldbehandling sker på besætningsejerens initiativ under anvendelse af et lægemiddel, der er ordineret til anden behandling end goldbehandling, skal dyrlægen, når vedkommende får kendskab til forholdet, gøre landmanden opmærksom på, at den ulovlige behandling skal ophøre. Hvis forholdende ikke bringes i orden, bør dyrlægen rette henvendelse til Fødevarestyrelsen.

L&F Kvæg: Helt uacceptabelt

Dermed er Fødevarestyrelsen helt på linje med både L&F Kvæg, Seges og Dyrlægeforeningen, som alle tager kraftigt afstand fra den ulovlige praksis.

»Den praksis, der her refereres til, er ulovlig og helt uacceptabel. Jeg kan kun opfordre mine mælkeproducent-kolleger til at tage brugen af antibiotika yderst seriøst. Det er helt centralt, hvis forbrugerne skal have tillid til os«, siger Christian Lund, formand for L&F Kvæg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.