Landmænd i klemme: Råvarepriser står stille - andre priser stiger

Landbrugets bytteforhold er forringet med 12 procent siden 2010, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I fjerde kvartal 2015 er især priser på pelsskind, svin og mælk dykket.

Det er blevet en dårligere forretning at være landmand - for mens landmandens pris på produkterne er faldet, er prisen på forbrug og investeringer i produktionen steget.  

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik for jordbrugets bytteforhold i fjerde kvartal 2015 i forhold til samme kvartal året før. Bytteforholdet er priserne på landbrugets salgsprodukter sat i forhold til priser på forbrug og investeringer i produktionen.

Priserne på jordbrugets salgsprodukter faldt således i fjerde kvartal 2015 med 3,9 pct. i forhold til samme kvartal året før, mens det samlede prisindeks for forbrug og investeringer steg med 0,5 pct.

Det samlede fald i salgspriserne skyldes især animalske salgsprodukter, der udgør 72 pct. af det samlede salg. Især priserne på svin, pelsskind og mælk trak ned.

Stort fald i bytteforhold siden 2010 

Siden 2010 er landbrugets bytteforhold forringet med hele 12 pct. 

Prisindekset for salgsprodukter er 103 i forhold til 2010, mens prisindekset for forbrug og investeringer ligger 17 pct. over.

Kommune forbyder syv landbrug at sprøjteMark 26. maj · 16:06

Fald i priser for salgsprodukter

De samlede priser for salgsprodukter faldt i fjerde kvartal 2015 med i alt 3,9 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det skyldes især et fald for pelsskind på hele 34,7 pct. Faldet skyldes til dels at auktionsrækken hos Kopenhagen Fur er ændret, så dele af decembersalget er flyttet til januar. Derfor kan man ikke umiddelbart konkludere, at der er tale om et decideret fald i prisen.

Prisen på mælk faldt i fjerde kvartal 2015 med 9,2 pct. i forhold til samme kvartal året før. Prisen på svin er desuden faldet 4,2 pct. Kornprisen steg med 3,5 pct., og det er stærkt medvirkende til forbedringen af indekset for vegetabilske salgsprodukter.

I forhold til tredje kvartal 2015 er salgsprisindekset faldet med 5,3 pct. Det er resultatet af et fald i priserne på de vegetabilske produkter med 5,9 pct., mens prisen på de animalske salgsprodukter faldt 4,7 pct.

Uændrede priser på forbrug og investeringer

Prisindekset på jordbrugets forbrug og investeringer er i fjerde kvartal 2015 steget med 0,5 pct. i forhold til fjerde kvartal 2014. Det skyldes primært en stigning i priserne på investeringsgoder på 3,6 pct.

Fra tredje til fjerde kvartal er indekset faldet med 0,1 pct. Dette skyldes primært et fald i priserne på energi, herunder brændstof.

Se prisindeks fra Danmarks Statistik her

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Landbrugsskole

Hvilken skole fusionerede sammen med Høng Landbrugsskole i 2005 til Landbrugsskolen Sjælland?

  • Sydsjællands Landbrugsskole

  • Roskilde Tekniske Skole

  • Der var ingen fusion, skolen skiftede bare selv navn

  • Lyngby Landbrugsskole

Det var rigtigt

Det var forkert