Mælkeproducent: 3F presser folk ud af landbruget
Jørn Kjær Madsen mener, at 3F presser folk ud af landbrugserhvervet

Mælkeproducent: 3F presser folk ud af landbruget

Jørn Kjær Madsen mener, at 3F presser folk ud af landbrugserhvervet

Hvis 3F ønsker overenskomster på alle landbrugsbedrifter, så presser det nogle – som ikke kan løbe så hurtigt – ud af erhvervet.

Det er synd og skam, mener Jørn Kjær Madsen, som fagforeningen 3F har varslet konflikt mod fra på mandag. Han skal i dag mødes med 3F, der kræver, at han tegner overenskomst.

”Alle vores medarbejdere stempler ud og ind. Så må vi kræve, at de ansatte bliver mere effektive på den tid, man stempler ind. Så det kunne jo måske godt blive en mere stressende arbejdsplads - hvor jeg føler, vi har en god arbejdsplads i dag, hvor tingene fungerer, hvor alle kan være med i det tempo, vi lægger,” siger Jørn Kjær Madsen.

”Jeg er bange for, at vi kommer til at lægge et tempo, hvor ikke alle kan følge med,” siger Jørn Kjær Madsen.

Han afviser ikke 3F’s påstand om, at nogle ansatte har tjent i omegnen af 30-35 kr. mindre i timen, end overenskomsten normalt ville give. Jørn Kjær Madsen vil ikke gå i detaljer omkring de lønninger, han giver, men afviser ikke, at nogle ansatte har fået mindre end den overenskomstmæssige løn.

”Det er nok i fht. nogen, som ikke har været her så længe; som slet ingen erfaring har og som er under oplæring. Vi har ikke decideret elever eller praktikanter ansat, men vi har mennesker, der har aldrig har set en ko før eller betjent en malkemaskine – som er helt nye i det her,” siger Jørn Kjær Madsen.

Et alternativ til en overenskomstmæssig løn kan i nogle tilfælde være, at den ansatte kommer på en dansk uddannelsesinstitution og under oplæring, vurderer han. Dermed vil de komme på elevløn, siger han.

Godsejere på fremstød i Bikini Berlin 22. februar · 06:00

3F har luftet muligheden for en sympatikonflikt, der vil kunne resultere i, at Jørn Kjær Madsen ikke kan få afhentet sin mælk. Jørn Kjær Madsen ved ikke, hvornår det i så fald vil ske. Men han siger, at det i givet fald vil blive nødvendigt for ham at tegne overenskomst.

”Det, de kalder en dialog, er en pistol for panden,” siger Jørn Kjær Madsen.

Selvom det er udlændinge, som får de lave lønninger, så afviser Jørn Kjær Madsen, at det skyldes nationalitet.

”Vi har en blanding af danske og udlændinge. Vi snakker ikke om drenge og piger, farve eller nationalitet. Folk får ikke løn efter den nationalitet, de har. De får løn efter hvilket arbejde, de udfører og det ansvar, de tager. Vi har også udlændinge, der får mere end den overenskomst, 3F har. Det skyldes deres kvalifikationer og det ansvar, de tager,” slår Jørn Kjær Madsen fast.

Han frygter, at nogle ikke kan få arbejde, hvis han skal give alle overenskomstmæssig løn.

”Sådan som arbejdsmarkedet er indrettet i Danmark, så ligger der et ret højt bundniveau. Der er en gruppe mennesker i Danmark, der ikke kan arbejde i danmark uden løntilskud eller på anden måde. Der har landbruget fra helt gammel tid haft en kultur, tror jeg.”

Læs mere: 3F afviser kritikken og siger, at der er vide rammer for at ansætte eksempelvis socialt svage på andre ordninger.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev