Skær ned på grovfoderet i frostvejr

Frosten udtørrer ensilagen, så der skal bruges færre kg ensilage for at nå ét kg tørstof.

Mere stivelsesfoder eller mættet fedt. Mindre grovfoder.

Sådan lyder rådet til mælkeproducenterne i disse kolde dage fra Lars Kousgaard, kvægrådgiver hos Vestjysk Landboforening.

At grovfoderandelen skal skæres ned hænger sammen med, at frosten frysetørrer overfladen i siloerne, og dermed skal der færre kg foder til det samme antal FE/kg ts.

Hvis man ikke nedjusterer ensilagemængden, vil køerne få flere kg ts grovfoder i forhold til kraftfoder, og derved falder den samlede energikoncentration af rationen.

14 konkurser i novemberØkonomi 6. december · 10:59

Skær 0,5-1 kg ts væk

Er man nødt til at regulere i rationen for at sikre, at én ko får én ration, skal man regulere på grovfodermængden. Ifølge Lars Kousgaard vil det typisk ske ved at fjerne 0,5 til 1 kg ts grovfoder pr. ko.

Til gengæld kan det blive nødvendigt at øge andelen af stivelsesfoder eller at tilsætte mættet fedt, så køerne har tilstrækkeligt med energi i den kolde periode.

Øvelsen kan om nødvendigt gentages ved goldkøerne, da goldkøerne ikke må mangle energi, da det kan fremkalde aborter eller for tidlige kælvninger.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvornår havde vi sidst landsdækkende hvid jul i Danmark? 

  • 2010

  • 2008

  • 2006

  • 2004

Det var rigtigt

Det var forkert