Stor gård til 145 mio. kr. sat til salg
Danmarks dyreste kvægbrug ligger i Thy.

Stor gård til 145 mio. kr. sat til salg

Danmarks dyreste kvægbrug ligger i Thy.

Den sønderjyske afdeling af Nybolig Landbrug har netop plantet et til-salg på Danmarks dyreste kvægbrug.

145 millioner kroner lyder prisen for kvægbruget med 557 hektar og en malkekvægsbesætning på cirka 850 køer plus opdræt.

Bedriften ligger i Thisted, har et nyere bygningsæt med stalde fra 2009 og en miljøgodkendelse til mælkeproduktion med 1.000 årskøer.

Vestermark, som ejendommen hedder, består af flere ejendomme, som har det til fælles, at der er en god logistik og fine vilkår omkring dyrevelfærden, fremgår det af salgsopstillingen.

Redning af maskinstation slog fejl 16. februar · 11:36

Af det ejede areal er 80 procent beliggende inden for en radius af tre kilometer, og jorden er overvejende JB 4 til 7. Der er tilforpagtet en del jord, fremgår det.

Ejendommen sælges i fuld drift.

Danmarks næstdyreste kvægbrug findes i det sønderjyske ved Skærbæk, hvor en bedrift med produktion på to ejendomme med samlet 670 sengebåse og tilhørende 286 hektar er prissat til 79,6 millioner kroner. Her er mægleren LandboGruppen Sd Aps.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev