Styrelse truer med at trække støttetilsagn

En mindre del af 12 sager skal nu undersøges nærmere, skriver NaturErhvervstyrelsen.

Som LandbrugsAvisen skrev fredag, skal Københavns Universitet gennemgå en række landmænds ansøgninger om staldstøtte.

Nu melder NaturErhvervstyrelsen, der har bestilt undersøgelsen, at de vil overveje at trække støttetilsagnet tilbage, hvis der er tale om graverende fejl.

"Hvis det efter en høring viser sig, at ansøgningen indeholder graverende fejl, der har haft betydning for styrelsens afgørelse, så kan konsekvensen være, at tilsagnet bliver trukket tilbage. Styrelsen vil foretage en konkret vurdering og tilsagn vil blive opretholdt, hvor der er tale om mindre væsentlige fejl," skriver NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse.

Højere oksekødspriser får finsk kødkæmpe til at nedjustereKvæg · Svin · Økonomi 21. oktober · 11:16

Mistanken om urealistiske eller fejlagtige oplysninger angik 12 ansøgninger fra ansøgningsrunden om støtte til modernisering af kvægstalde i 2015.

Undersøgelsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) har vist, at der i flere af sagerne er indikationer af, at ansøgere har sendt oplysninger om projektets indtjening, som kan være meget optimistiske og indeholder fejl i datagrundlaget.

Nogle af disse 12 sager udsættes nu for ekstra undersøgelser.

Fakta

260 landmænd har fået tilsagn om i alt 133 mio. kroner.

Op mod 164 ekstra landmænd, der i NaturErhvervstyrelsens prioritering af deres ansøgning har fået 5 point, får alligevel tilsagn for i alt ca. 110 mio. kr.

De sidste tilsagn gives i de kommende måneder. De første tilsagn blev givet i efteråret 2015, og de første staldprojekter er allerede i gang.

Pengene til modernisering af stalde i kvægsektoren kommer fra EU’s landdistriktsprogram. Alt efter indholdet i projekterne kan den enkelte landmand få op til 40 pct. af projektets pris i støtte.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

Hvor stor var den samlede gæld til landbruget i 2013 for både bank og realkredit?

  • 160 mia kroner

  • 260 mia kroner

  • 360 mia kroner

  • 460 mia kroner

Det var rigtigt

Det var forkert