Landmand i opråb til ministeren: Ulvesikre hegn duer ikke

Det er ikke realistisk at holde ulvehegnene ved lige - og selv når de er i orden, så duer de ikke, lyder det i et åbent brev fra fåreavler Jørgen Blazejewicz til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

60 lam har fåreavler Jørgen Blazejewicz på mystisk vis mistet i det seneste år.

Det skete i en periode, hvor lokale ulvehvalpe var 2-4 måneder gamle, og tendensen med forsvundne lam hørte først op, da dyrene blev kørt væk fra området.

Det bemærkelsesværdige i sagen er dog, at lammene er forsvundet i ulvesikrede indhegninger på bedriften.

Fåreavler Jørgen Blazejewicz har haft velfungerende ulvesikre hegn i løbet af det sidste år, men han mener ikke, at de fungerer efter hensigten. Netop derfor har han nu sendt et åbent brev til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen for at gøre opmærksom på problematikken omkring de såkaldt ulvesikre hegn.

"Det er ikke realistisk for den enkelte landmand at holde denne type hegn intakt i naturområde med mange hjorte. Der skal et urealistisk stort arbejde til for holde hegnet med korrekt spænding, og hegnet virker ikke selvom det holdes intakt", skriver Jørgen Blazejeweicz i sit brev til ministeren.

hegnene fungerer ikke

Jørgen Blazejeweicz lister en række områder op i brevet, hvor han ikke mener, at de ulvesikre hegn er hensigtsmæssige for landmandens drift, og at de i bund og grund ikke virker.

"Selv når hegnet er i orden, kan det ikke holde ulve ude. I de hegn, hvor alt er i orden, har vi mistet ca. 60 lam. Der forsvandt løbende lam på 15-25 kg sporløst i den periode, hvor ulvehvalpene var 2-4 måneder gamle. Dette hørte først op da kørte dyrene væk fra området.", skriver han og peger på, at det også er meget svært at holde den øverste tråd intakt.

Når den øverste tråd bliver beskadiget medfører dette ofte en kortslutning, og den tråd bliver ofte revet ned af kronvildt og andet hjortevildt, som springer hen over hegnet. Dertil kommer at mange af de eksisterende pæle lider af råd og mørhed, ligesom grene fra træer også til tider falder ned i hegnet med kortslutning til følge.

Derudover peger han på, at den nederste tråd kræver stort arbejde at holde fri for vegetation.

"I vækstsæsonen vokser der hurtigt græs og anden vegetation op i den nederste tråd, og dette medfører en helt urealistisk stor arbejdsbyrde, hvis der skal slås under hegnet. Når der ikke bliver slået under hegnet, sker der afledning til jorden, og spændingen på hegnet falder", skriver Jørgen Blazejeweicz.

"Det aktuelle terræn er meget ujævnt, og mange steder står der træer tæt op til hegnet, som gør, at det er meget besværligt at slå under tråden".

dyrene skal væk

Jørgen Blazejeweicz giver i brevet til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen en række forslag, der kan afhjælpe på problemerne med de ulvesikre hegn.

"Hvis der skal være en ureguleret ulvebestand i området, så [skal der, red.] etableres en ophørsordning, så fårene forsvinder ud af området.", skriver han. 

"Eller opsæt et stramt nethegn af bedste kvalitet på 160-180 cm i højden med en eltråd på toppen, som forhindrer hjorte i at springe over og ulve i at springe og klatre over".

"Udenfor hegnet placeres et nethegn på jorden, som sikrer mod, at ulvene graver sig under. Det offentlige bør påtage sig det fulde ansvar for at hegne ulvene ude, hvis ikke det skal blive en byrde for landmanden".

kræver holdbar løsning - ellers....

"Hvis der ikke snart kommer en holdbar løsning på disse problemer, så forsvinder den professionelle fåreavl som branche stille og roligt efterhånden som ulvene breder sig i landskabet", afslutter Jørgen Blazejeweicz.

"Det er der sikkert ikke ret mange, der vil opdage eller begræde bortset fra de få mennesker, der har valgt det som levevej", afslutter han.

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle