11 års forsøg: Halm forbedrer jordens struktur - ingen effekt af sædskifte

Efterladelse af halm forbedrer jordens struktur i 0-27 cm dybde, uanset jordbearbejdningsmetode, viser 11 års forsøg.

Efterladelse  af halm forbedrer jordens struktur i 0-27 cm dybde, uanset jordbearbejdningsmetode. Og halmen har særlig betydning ved reduceret jordbearbejdning, hvor pakning under bearbejdningsdybden ofte er et problem.

Derimod er der ingen sikker effekt på jordstrukturen af sædskifte.

Det viser 11 års forsøg forestået af seniorforsker Lars J. Munkholm, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Han har gennem en årrække undersøgt effekterne af såkaldt conservation agriculture, der indebærer minimal jordbearbejdning, permanent jorddække via blandt andet planterester og efterafgrøder og alsidige sædskifter.

"Sikring af en optimal jordstruktur i forhold til planteproduktion er essentielt i forhold til conservation agriculture. Konceptet har opnået stor opmærksomhed i Europa og Danmark – særligt hos landmænd med interesse i pløjefri dyrkning," siger Lars J. Munkholm.

I forsøget undersøgte forskerne effekten af sædskifte, halmhåndtering og jordbearbejdning på forskellige parametre i jorden. Sædskifterne varierede fra et ensidigt sædskifte med vinterafgrøder til et mere alsidigt sædskifte med både vår- og vinterafgrøder samt efterafgrøder. For sidstnævnte blev halmen fjernet i nogle parceller og efterladt i andre. Jordbearbejdningssystemerne varierede fra direkte såning med tandskærs maskine over reduceret jordbearbejdning med harvning til 8-10 cm til pløjning.

Landmænd tog kampen - og vandt 7. december · 09:56

Kun få undersøgelser

Selvom der er høstet en del praktisk erfaring med conservation agriculture, er det småt med videnskabelige undersøgelser. Da det er et komplekst dyrkningssystem at undersøge, er der blot få studier, som sætter tal på effekten af minimal jordbearbejdning i kombination med alsidige sædskifter og permanent jorddække. Og det kræver tid at undersøge langtidseffekterne af dyrkningskonceptet.

Minimal jordbearbejdning i sig selv forbedrer jordens struktur i overfladen (0-5 cm), men resulterer ofte i pakningsproblemer under bearbejdningsdybden.

"Spørgsmålet er, om de øvrige elementer i conservation agriculture kan mindske pakningsproblemet ved at stimulere biologisk aktivitet i jorden," påpeger Lars J. Munkholm.

Og de nye resultater viser altså, at det kan de i nogen grad.

Lars J. Munkholm holder indlæg om emnet på Plantekongres 2016, der holdes i Herning 20.-21. januar.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvornår havde vi sidst landsdækkende hvid jul i Danmark? 

  • 2010

  • 2008

  • 2006

  • 2004

Det var rigtigt

Det var forkert