Danske forskere vil rense drikkevand for pesticider

Naturlige mikroorganismer skal rense drikkevand for pesticider - siger DTU-forskere.

Naturen skjuler et svar på, hvordan det er muligt at rense drikkevand for pesticider. 

Det mener forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, der vil udnytte de evner, som visse naturlige bakterier i bl.a. sandfiltre er i besiddelse af til at nedbryde pesticider.

Det er især gamle pesticider, der er anvendt fra 1950 til 1990, som skaber problemer for drikkevandet. Pesticiderne bevæger sig ned gennem jorden mod grundvandsdepoter med cirka en meter om året.

De gamle pesticider kan fjernes med harmløse, naturlige mikroorganismer i sandstensfiltre - frem for eventuelle kemiske renseløsninger, mener DTU-forskerne. Både i Danmark og i udlandet. DTU forventer at kunne udvikle en bioteknologi, som på verdensplan vil kunne skabe omsætning i milliardklassen.

22-årig køber kvie til 53.000 kroner - starter egen avlsbesætningKvæg 7. december · 15:05

Forekomsten af naturlige pesticidnedbrydende bakterier i miljøet er blevet påvist gennem den nyeste danske og internationale forskning. Disse bakterier vil være ideelle til biologisk rensning, bioremediering, af drikkevand for pesticider i sandfiltre på vandværkerne, skriver DTU.

De naturlige bakterier bærer deres pesticidnedbrydende egenskaber på gener, som ligger skjult inde i cellen. Disse skjulte egenskaber vil blive aktiveret i de introducerede naturlige bakterier og overført til en eksisterende bakteriepopulation i et nyt sandfilter via "den trojanske hest"-princippet.

"Forestil dig, at du har en bakterie, og inde i bakterien er der en lille bold med de gode pesticidnedbrydende gener. Bolden transporteres over i en anden bakterie, oftest uden at denne bakterie opdager det. Så du flytter generne fra introducerede bakterier over i naturlige bakterier," siger Sanin Musovic, mikrobiolog og projektets faglige leder hos Teknologisk Institut.

Princippet vil overkomme mange tidligere påviste barrierer for bioremediering, bl.a. fordi den ikke vil være begrænset af, at de introducerede bakterier på et tidspunkt dør ud. De skjulte og mobile evner til at nedbryde pesticider vil blive overført til et eksisterende eller nyt sandfilter via transplantation af sandmateriale fra et undersøgt og verificeret sandfilter eller via direkte introduktion af et naturligt, verificeret bakterieisolat.

Fakta

Projektet, der har titlen Den Trojanske Hest, vil arbejde sammen med MEMBIO, som er et andet dansk projekt, der forsker i udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand, og som ligeledes har fået bevilget penge af Innovationsfonden.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

I julesangen "Sikken voldsom trængsel og alarm" får lænkehunden ekstra?

  • Risengrød

  • And

  • Gås

  • Sul

Det var rigtigt

Det var forkert