EU er skeptisk over for nye danske gødningsregler

Tilskud på 1,3 milliarder fra EU er ifølge JP i fare, hvis Danmark bryder vandrammedirektiv med ny lov.

De nye regler for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, har allerede kostet Eva Kjer Hansen (V) posten som miljø- og fødevareminister.

Ifølge Jyllands-Posten kan lovgivningen, der er en del af regeringens landbrugspakke, imidlertid også komme til at koste Danmark et milliardtilskud fra EU's landdistriktsprogram.

Ifølge avisen fremgår det nemlig klart af flere mødereferater, at EU-Kommissionen er skeptisk over, om pakken overholder EU's vandrammedirektiv.

Ender det med, at kommissionen vurderer, at landbrugspakken ikke gør det, kan kommissionen egenhændigt beslutte at lukke for et tilskud på 1,3 milliarder kroner, som Danmark modtager fra landdistriktsmidlerne.

Under Folketingets spørgetime tirsdag svarede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke klart på, om regeringen er blevet advaret af EU-Kommissionen om, at reglerne kunne være i konflikt med EU's regler.

Men han slog fast, at regeringen ikke mener, at der er en miljøregning, der skal samles op.

Trods DC-forspring til tysk svinepris - Jais er utilfredsSvin · Økonomi 24. maj · 11:53

Referater fra møder mellem danske embedsmænd og EU-Kommissionen viser ifølge Jyllands-Posten, at EU-Kommissionen allerede i september var forbeholden over for de dele af landbrugspakken, der afskaffer loftet over, hvor meget landmænd må gøde.

I stedet skal der indføres "målrettet regulering". Men hvordan den konkret skal udformes, er ikke på plads endnu.

"Kommissionen påpeger, at det er utrygt, at Danmark arbejder på lempelser, før den kompenserende indsats er udviklet."

Sådan lød en konklusion ifølge Jyllands-Posten i november.

De Konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, slog tirsdag fast over for Ritzau, at partiet stadig mener, at der er behov for en tillægsaftale til landbrugspakken. Blandt andet fordi den efter alt at dømme er i konflikt med EU's vandrammedirektiv.

Mere om temaet

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvem var administrerende direktør i Arla, da fusionen med MD Foods blev gennemført i 2000?

  • Åke Hantoft

  • Åke Altmodig

  • Anders Modig

  • Åke Modig

Det var rigtigt

Det var forkert