Eva Kjer afviser gødningskritik

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen: Grundløs kritik af høringsprocedure i forbindelse med landbrugspakke.

Den otte ugers høring af de ændrede gødskningsnormer med tilhørende miljøvurdering, som netop nu er i gang, forløber helt efter bogen.

Det fremgår af et svar fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til Enhedslistens fødevareordfører Maria Reumert Gjerding.

Maria Reumert Gjerding har i et spørgsmål til ministeren kritiseret, at høringen startede 22. december 2015, men at høringsmaterialet »ikke var komplet«, fordi den reviderede »Baseline 2021« med et opdateret bud på kvælstof-effekten af tidligere beslutninger og den forventede udvikling først blev offentligt tilgængelig 8. januar 2016.

Samme kritik er fremført af Landsforeningen Frie Bønder - Levende Land, som mener, at høringen bør gå om.

Sendt til ombudsmand

Frie Bønder har sendt kravet til Miljø- og Fødevareudvalget og har desuden klaget til Ombudsmanden.

Men der er ikke noget at komme efter, skriver Eva Kjer Hansen.

Godser fortæller om nye indtægtskilder på kongresØkonomi 3. december · 08:43

Hun henviser til, at der i miljøvurderingen, som er i høring, er fortaget en viderebearbejdning af data fra baselinerapporten og andre opdaterede kvælstofdata.

»Loven indeholder ikke krav om, at baggrundsdokumenter, som har indgået helt eller delvist i miljøvurderingen, skal offentliggøres i forbindelse med høringen,« skiver hun.

Og derfor er høringsmaterialet ifølge Eva Kjer Hansen »i overensstemmelse med lovens krav.«

Nye gødningsnormer på vej

Høringsfristen udløber 17. februar.

Det er hensigten, at de nye gødningsnormer skal træde i kraft i slutningen af februar 2016 eller først i marts.

Mere om temaet

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

Hvad er navnet på den traditionsrige kålsort, der spises som tilbehør til julemiddagen?

  • Hvidkål

  • Rødkål

  • Grønkål

  • Brunkål

Det var rigtigt

Det var forkert