Fortæl EU din mening om grønne krav

EUs landbrugskommissær Phil Hogan vil forenkle grønne krav til landbruget - nu efterlyser han input via høring på internettet.

EU-Kommissionen har åbnet for en stor høring på internettet om landbrugsreformens grønne krav - med miljøfokusområder, krav om afgrødevariation og permanent græs.

Her kan landmænd, borgere og organisationer give deres mening til kende frem til 8. marts 2016.

Svarene skal indgå som inspiration til den pakke med forslag til forenklinger, som landbrugskommissær Phil Hogan vil fremlægge før sommerferien.

L&F: Tag del i høring

Både Landbrug & Fødevarer og NaturErhvervstyrelsen opfordrer landmænd og foreninger til at benytte anledningen til at fortælle EU-Kommissionen, hvordan de oplever de grønne krav i praksis.

»Det er en meget vigtig debat, og Landbrug & Fødevarer laver sit eget høringssvar. Men det er vigtigt, at også praktiske landmænd, evt. via deres foreninger, deltager og bliver hørt,« siger seniorkonsulent Maria Skovager Østergaard, Landbrug & Fødevarer.

»Få indflydelse«

»Det her er en rigtig god chance for at give feedback på de nye grønne krav og dermed mulighed for at få indflydelse på de forenklinger, som EU’s landbrugskommissær Phil Hogan arbejder på,« siger teamleder Jannik Elmegaard, NaturErhvervstyrelsen.

Svinetransportør lander bedste resultat i fem år - trods hård konkurrenceØkonomi 5. december · 06:00

Hogan vil forenkle

Det er EUs landbrugskommissær Phil Hogan, der har taget initiativ til høringen.

Den irske landbrugskommissær har forenkling af landbrugspolitikken som topprioritet og planlægger at fremlægge en pakke med forslag til ændringer af de grønne krav før sommerferien.

Ændringerne kommer til at gælde for ansøgningsåret 2017.

L&F-guide til hjælp

Den danske version på nettet af Kommissionens spørgeskema er mildt sagt ikke den mest mundrette læsning.

Derfor har Landbrug & Fødevarer udarbejdet en guide til, hvordan spørgsmålene skal forstås og hvordan man kan uddybe med kommentarer.

Fakta

Det foreslår L&F

Landbrug & Fødevarer har forlængst indsendt en række forslag til forenklinger af de grønne krav - og vil også gøre det i denne sammenhæng

Landbrug & Fødevarers overordnede holdning til de grønne krav er, at de giver administrativt bøvl, øget risiko for underkendelser, og frister, der ikke giver mening i markbruget. Tre af L&Fs vigtigste forenklingsforslag for de grønne krav er:

1. MFO-efterafgrøder:

Omregningsfaktoren bør øges fra de nuværende 0,3 til 0,7.

Kravet om, at MFO-efterafgrøder skal etableres i en blanding bør fjernes.

2. Afgrødevariation

L&F foreslår at undtage bedrifter under gennemsnitsstørrelse i medlemslandet fra kravet.

Den nuværende regel vil blot tilskynde mindre bedrifter - ofte ejet af deltidslandmænd - til at sælge eller bortforpagte jorden.

3. Mildere sanktioner

L&F foreslår mildere sanktioner for at overtræde de grønne krav.

I stedet for en faktor 10 bør reduktionen beregnes med en faktor 4.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

Hvad er navnet på den traditionsrige kålsort, der spises som tilbehør til julemiddagen?

  • Hvidkål

  • Rødkål

  • Grønkål

  • Brunkål

Det var rigtigt

Det var forkert