Jubel i landbruget over randzonedød
Med én stemmes overtal har Folketinget i dag afskaffet randzoneloven. »En stor dag,« lyder det fra Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer.

Jubel i landbruget over randzonedød

Med én stemmes overtal har Folketinget i dag afskaffet randzoneloven. »En stor dag,« lyder det fra Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer.

Afskaffelsen af randzoneloven møder jubel i Landbrug & Fødevarer.

»Det er en stor dag, hvor der skal lyde en stor anerkendelse af vores miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen for at have taget dette skridt,« siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Kronen på værket

»For os som organisation er det samtidig kronen på værket og et resultat af lang tids arbejde, hvor vi fagligt, politisk og juridisk har påpeget urimeligheden i at skulle udlægge de her randzoner,« siger Lars Hvidtfeldt, om randzoneloven.

Også Bæredygtigt Landbrug har haft randzonerne som en af sine helt centrale mærkesager.

»Fantastisk«

Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen glæder sig over, at det lykkedes at få flertal for at ophæve randzoneloven.

»Jeg er fantastisk glad for, at vi efter flere års kamp har fået afskaffet randzonerne. Det var rigtig dejligt at trykke på afstemningsknappen i dag, og det gik jo heldigvis som aftalt i blå blok (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative) og med landbrugspakken,« siger han.

Afskaffelsen af randzoneloven blev vedtaget med én stemmes flertal.

Mælkeprisen stiger igen - men tager farten af 22. februar · 10:16

»Jordtyveri«

Randzoneloven, der de sidste fem år har pålagt landmænd at udlægge randzoner langs vandløb og søer, er af mange landmænd blevet anset for det rene jordtyveri.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen gav tidligt udtryk for, hun at delte landbrugets opfattelse af, at randzonerne aldrig skulle være indført.

 

Kun frivillige randzoner

Efter lovens ophævelse er der ikke længere krav om, at landmænd etablerer randzoner langs vandløb og rundt om søer.

Frivillige randzoner vil fortsat kunne bruges til at opfylde kravene om miljøfokusområder (MFO).

Med fødevare- og landbrugspakken sker der dog den ændring, at randzoner ikke længere kan tælle som både MFO og alternativ til efterafgrøder.

Led i landbrugspakke

Ophævelsen af loven er et af elementerne i den landbrugs- og fødevarepakke, som regeringen kort før jul har vedtaget sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Emneord

randzoner

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev