Landbruget vil sænke forbruget af zink

Videncenter for Svineproduktion, Seges, lancerer ny handlingsplan med en række initiativer, der skal skrue ned for forbruget af zink i svineproduktionen.

Mængden af zink i den danske jord stiger, og det kan skabe problemer i fremtiden. Derfor iværksætter landbruget nu en handlingsplan med seks konkrete punkter der skal få forbruget ned og finde alternativer til mineralet.

"Zink er et problem, som vi som erhverv bliver nødt til at forholde os til. Hvis ikke vi udviser rettidigt omhu risikerer vi at stå med miljø- og resistensproblemer for vores børn og børnebørn. Derfor kommer vi i dag med en handlingsplan," siger Claus Fertin, der er direktør for Videncenter for Svineproduktion, Seges.

Handlingsplanen indeholder tiltag til at sænke forbruget, finde alternativer til zink og skærpe kontrollen.

Kontrollanten er låst inde i kemirummet - digt næste afsnit og vind chokolade 4. december · 09:07

Zink er et uundværligt mineral, som alle levende væsner har brug for til at vokse. Derudover bruges zink medicinsk, for at afhjælpe den diarré der opstår, når smågrisene går fra flydende til fast føde. Mineralerne risikerer også at ophobe sig i jorden, når gylle bliver kørt ud på markerne, og zink kan være med til at skabe resistens mod antibiotika. Derfor vil svineproducenterne gerne have forbruget ned.

"Forbruget af zink i dansk svineproduktion ligger pænt indenfor de grænseværdier, der er fastsat i EU. Men for at være sikre på, at vi også i fremtiden undgår for høje zinkkoncentrationer i jorden, igangsætter vi nu en handlingsplan med en række initiativer for at finde alternativer og nedbringe forbruget af zink.” fortæller Claus Fertin.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu