Rapport: Efterafgrøder til biogas skal gødskes

Efterafgrøderne, der skal forsyne Samsøs biogasanlæg skal tilføres gødning. Det foreslår en rapport lavet af Plan Energi for Samsø Kommune.

Samsø vil bruge efterafgrøder til at forsyne deres kommende biogasanlæg. For at få nok udbytte af efterafgrøderne, skal de tilføres gødning.

Det foreslår en rapport udarbejdet af rådgivningsvirksomheden PlanEnergi for Samsø Kommune.

Rapporten fremlægger, at det er hensigtsmæssigt at tillade en begrænset mængde gødning i tilfældet med efterafgrøder, der bruges til biogasanlæg.

"… Men naturligvis på et niveau, der sikrer, at udvaskningen ikke øges, men også at biomassemængden kan blive tilstrækkelig stor, at det kan betale sig at hente den. Det ville ikke være mange kilo N/ha, der skulle til," står der i rapporten "Biogas til transport", som Samsø Kommune har fået udarbejdet af PlanEnergi med støtte fra Energistyrelsen. 

Efterafgrøderne ville give et større udbytte, hvis landmanden måtte gøde, men det er forbudt, eftersom det øger udvaskningen i takt med øget nedbør hen over efteråret.

Der er lavet forsøg, der belyser, at udvaskning ikke øges ved gødskning af efterafgrøder, forklarer chefkonsulent i gødskning ved videnscentret Seges, Leif Knudsen. 

"Argumentet er, at du ved gødskning af efterafgrøden får sat den i gang. Det giver en bedre rodudvikling, som derfor giver et bedre optag af kvælstof,” siger Leif Knudsen. 

ØL: Landbrugsstøtten skal ændres markant Økonomi 8. december · 08:24

Kartoffelavler Søren Rasmussen, Samsø, vil gerne producere efterafgrøder til biogasanlægget. Men det giver kun mening økonomisk for ham, hvis han får lov at gøde. 

"Produktion til biogas er jo ikke nogen guldgrube, så hvis det skulle kunne betale sig for mig, så bliver jeg nødt til at dyrke nogle tons efterafgrøder per hektar, og det kan jeg kun ved at gøde," siger Søren Rasmussen.

Potentialet for at bruge efterafgrøder er større på marker, hvor der dyrkes Samsøkartofler. Den tidlige afgrøde efterlader mere næring i jorden, så efterafgrøden bliver større. Den tidlige høst giver også bedre årstid for dyrkelsen af en efterafgrøder med større udbytte. 

"Samsøkartoflen er en af de helt tidlige kartofler. Når vi sår tidlige efterafgrøder, bliver de en meter eller halvanden i højden. Hvis du såede det samme på en kornmark bliver de ikke ret store, måske mellem 20 og 30 cm. Det er fordi, kornmarken er spist op – der er ikke noget næring for efterafgrøden at gro i," forklarer kartoffelavler Søren Rasmussen. 

Leif Knudsen, chefkonsulent ved Seges, mener, at minimering af udvaskning også afhænger af kvaliteten af efterafgrøden. 

"Hvis det er vellykkede efterafgrøder, ville skaden ved gødning være minimal, forudsat at man giver det i moderate mængder," siger han. 

Udover Samsø Kommune er rapporten gennemført som et samarbejde mellem PlanEnergi, Minor Change Group, Samsø Elektro, Teknologisk Institut, Ålborg Universitet, Samsø Energiakademi og Nærenergi.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Untitled image

I julesangen "Sikken voldsom trængsel og alarm" får lænkehunden ekstra?

  • Risengrød

  • And

  • Gås

  • Sul

Det var rigtigt

Det var forkert