"Skræmmekampagne om små vandløb"

Landbruget vil gerne passe på gode fiskevande.

Der er tale en skræmmekampagne, når Danmark Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening antyder, at landbruget vil have samtlige små vandløb ud af vandområdeplanerne så de kan rettes ud og graves dybere. Sådan lyder det fra Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

»Det er de små, flade og mudrede vandløb, der ikke har nogen naturværdi, der skal ud af vandområdeplanerne,« siger han.

Lars Hvidtfeldt forstår godt, hvis sportsfiskerne vil værne om små vandløb med gode forhold for at gyde- og opvækstforhold.

»Det er vandløb med godt fald, strømmende vand og bund med sten og grus, og det er jo netop ikke den type vandløb, som tænkes taget ud,« siger han.

Tænk på dræning

Landbruget har ikke problemer med, at små vandløb, der opfylder målsætningen for god økologisk tilstand, er med i vandplanerne. Og de vandløb, hvor vandrådene mener, der skal gøres en indsats er også velkomne.

Men i små vandløb, med lille fald og mudder på bunden, kan der næppe skabes meget natur og fiskeri.

25 års tro tjeneste på stor gård blev belønnet med sølvmedalje 16. januar · 11:26

»Til gengæld er de meget vigtige for dræning af markerne,« siger han.

Kan imødekomme interesser

Lars Hvidtfeldt ærgrer sig over, at det kompromis, blå blok indgik, om at de 10.000 kilometer små vandløb ikke skal tages ud af vandplanerne, har skabt usikkerhed og forvirring. Han mener dog, at hvis ministeriet opstiller nogle fornuftige kriterier for arbejdet, kan både sportsfiskeres og landmænds ønsker imødekommes.

»Så kan de små, flade vandløb, der tit er kunstigt gravede tages ud, og dem med høj naturværdi blive,« siger han.

Dyr løsning

Processen bliver dog enormt dyr, og han havde hellere set, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) forslag, om ikke ukritisk at tage de 10.000 kilometer små vandløb med, var blevet til noget.

»Det handler ikke om, at alle sammen skal graves bredere og dybere, som skræmmekampagnen har gået på, men om at bevare dem som gode afvandingskanaler frem for at prøve den umulige opgave at skabe natur i små, flade, mudrede vandløb,« siger han.

Det sidste vil være en umulig opgave, der påfører samfundet store omkostninger, og øger risikoen for at marker, byer og sommerhuse må betale prisen for oversvømmelser.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvem ejer aktiemajoriteten i Case-New Holland?

  • Ford-koncernen

  • Fiat-koncernen

  • Mitsushita

  • Agco

Det var rigtigt

Det var forkert