Større jordbrug protesterer mod konservativt forslag

Frederik Lüttichau, formand for Sektionen for Større Jordbrug Større Jordbrug, kritiserer konservative planer.

De konservative ønsker at genoplive Det Grønne Danmarkskort. Det fremgår af flere medier i dag, hvor partiets miljøordfører Mette Abildgaard, citeres for blandt andet at sige, at ”Grønt Danmarkskort er et interessant værktøj, der har stor værdi i kommunernes arbejde”.

Det er en fejl. Det skriver Større Jordbrug under Landbrug & Fødevarer.

Det Grønne Danmarkskort, var en del af den tidligere regerings Naturplan Danmark, som blev vedtaget med en ændring af planloven i starten af sidste år. Med Det Grønne Danmarkskort skal kommunerne pege på områder, hvor der i dag er værdifuld natur, og områder, hvor der kan etableres nye naturområder. Formålet med udpegningen var ifølge den daværende socialdemokratiske miljøminister Kirsten Brosbøl at sikre en sammenhæng mellem eksisterende naturområder og sikre, at etableringen af ny natur blev prioriteret.

Frygter store konsekvenser for landbrugsdriften

Større Jordbrug – og hele Landbrug & Fødevarer – var meget kritiske over for vedtagelsen af det nye grønne kort, og da kortet blev vedtaget, var det kun med et meget smalt flertal, da hele blå blok stemte imod forslaget i Folketinget.

To nye angreb på får i ulveområde 16. januar · 07:11

"Selvom der er lagt op til, at Det Grønne Danmarkskort ikke vil få nogen konsekvenser for lodsejere, er der dyb bekymring for, at det alligevel vil få en stor betydning for lodsejernes råderet over deres ejendomme. Det vil jo desværre ikke være første gang, at vi får udpeget naturområder på vores ejendomme, hvor vi får at vide, at det ikke vil få nogen betydning! Tænk bare på Natura 2000," påpeger Frederik Lüttichau, formand for Sektionen for Større Jordbrug Større Jordbrug i en skriftlig kommentar.

På kort sigt er frygten, at der vil ske en ”brændemærkning” af de udpegede arealer, og at de vil miste en del af deres værdi, hvis der ligger en plan for, at de på sigt skal udvikles til natur.

Samtidig frygter organisationen, at udpegningerne vil få betydning i administrationen af anden lovgivning, og at de på den måde vil kunne få konsekvenser for landbrugsdriften.

"Fra Større Jordbrug understreger vi, at vi gerne vil naturen. Vores medlemmer ejer noget af Danmarks fineste natur – og det er ikke blevet skabt på baggrund af krænkelse af ejendomsretten. Det er skabt på baggrund af ejerglæde og et ønske om at bevare det unikke til de kommende generationer. Den fremtidige naturindsats i Danmark skal derfor ikke bygge på usaglige overgreb på ejendomsretten, men på en målrettet indsats, der hviler på faglighed, dialog og incitamenter," skriver Frederik Lüttichau.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvem ejer aktiemajoriteten i Case-New Holland?

  • Ford-koncernen

  • Fiat-koncernen

  • Mitsushita

  • Agco

Det var rigtigt

Det var forkert