Større jordbrug vil gøde efter balanceprincip

Større jordbrug vil gøde efter lokale forhold frem for standardnormer.

»Landmænd skal have lov at tilføre den mængde kvælstof, som balancerer i forhold til den mængde kvælstof, som høstes.«

Sådan lyder det fra Frederik Lüttichau, formand for Sektion for større Jordbrug, der holdt årsmøde på Langelinje tirsdag eftermiddag.

»Det er en af vores mærkesager, at indføre balanceprincippet,« sagde Frederik Lüttichau.

Selv om Fødevare- og Landbrugspakken har taget et opgør med den omkostningstunge undergødskning, under streger han, at man stadig skal leve op til generelle danske gødningsnormer baseret på standardværdier.

Tyske slagtesvin i markant stigningSvin 7. december · 16:34

»De tager ikke hensyn til lokale agronomiske og jordbundsmæssige forhold i marken,« forklarer han.

Frederik Lüttichau mener ikke, det er nuanceret nok at bruge standardværdier som gødningsnormer.

»Især ikke for de store plantebrug, hvor man kan godtgøre de høstede kvælstofmængder. Man bør tage udgangspunkt i høstpotentialet i den konkrete mark, præcis som det fremgår af nitratdirektivets ligevægtsprincip,« siger han.

Sektion for større Jordbrug vil derfor fortsætte med at kæmpe for et reguleringssystem, som på en overskuelig måde sikrer landmanden mulighed for at anvende egne værdier i stedet for standardtal.

Mere om temaet

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvornår havde vi sidst landsdækkende hvid jul i Danmark? 

  • 2010

  • 2008

  • 2006

  • 2004

Det var rigtigt

Det var forkert