V-lokalpolitikere kræver erstatning på 100.000-120.000 kr. pr. hektar

Skanderborg Kommune har vedtaget rammer for drikkevandsindsatsen, men politikerne er uenige om erstatningsniveauet.

Byrådet i Skanderborg Kommune vedtog i går, onsdag, rammerne for deres drikkevandsindsats, som vil resultere i sprøjtefrie zoner.

Politikerne er dog uenige om niveauet for den erstatning, landmændene skal have, når de tvinges til at lade sprøjten stå inde i maskinhallen, skriver Aarhus Stiftstidende.

Venstres medlemmer af byrådet lægger vægt på, at erstatningen skal være efter markedspriser.

"Erstatningen vil tage udgangspunkt i en konkret vurdering, men der har været en del debat om erstatningens størrelse, og forvaltningen har talt om et niveau på 60.000-65.000 kr. pr. hektar, hvor man i Aalborg har set beløb på mellem 100.000 og 120.000 kr. Og der vil være stor forskel afhængig af, hvad lodsejeren har udnyttet jorden til," sagde Venstre-byrådsmedlem Peder Porse ved byrådsmødet ifølge Aarhus Stiftstidende.

Tirsdag sagde Venstre-kollegaen Claus Bloch til Midtjyllands Avis:

"Nu er det slået fast, at der skal betales erstatning efter markedsprisen, og det betyder omkring 100.000 kr. eller derover pr. hektar," sagde Claus Bloch til avisen.

Første høst efter Jørgen Tørnæs gik til reduceret jordbearbejdningMark 26. juli · 10:00

udvalgsformand uenig

Ifølge Aarhus Stiftstidende er udvalgsformanden for Miljø-og Planudvalget, Claus Leick (SF), uenig med Venstre-gruppen om niveauet.

"Det kan Claus Bloch godt mene, men det er ikke det, vi har diskuteret eller vedtaget i dag. Vi har helt bevist renset beslutningen for den slags. Vi kan ikke give en højere erstatning, end det niveau, der gælder," siger Claus Leick.

I byrådsbeslutningen står der: "Restriktioner.... vil medføre fuld erstatning ifølge gældende regler.".

Aarhus Kommune med lille erstatningsniveau

Lidt nord for Skanderborg, i Aarhus Kommune, har politikerne ligeledes plan om en drikkevandsindsats.  Aarhus Vand har gennem nogen tid arbejdet for, at 107 lodsejere skulle opgive retten til at sprøjte i alt 623 hektar omkring Beder. Kun 34 landmænd med i alt 143 hektar har frivilligt sagt ja. Dermed mangler kommunen accept på 480 hektar, som de nu overvejer at udstede påbud mod. I dét tilfælde har Landbrug & Fødevarer meldt, at de vil lægge sag an mod kommmunen.

Et andet stridspunkt i Skanderborg Kommune er, hvem der skal betale for erstatningerne. Byrådet ønsker solidarisk betaling, så samtlige vandværker betaler til drikkevandsindsatsen. Venstre stiller sig kritisk over for, om det er gavnligt og lovligt.

Tip os

Kommentarer

Forsiden lige nu

Quiz

Landbrugs Quiz

Hvem sagde: "Lad os ikke betragte grøn politik som en omkostning, men som en gevinst. Det er på det grundlag, vi nu skal skabe ny vækst i Danmark"?

  • Helle Thorning- Schmidt, oktober 2011

  • Ida Auken, januar 2012

  • Svend Auken, oktober  2006

  • Anders Fogh Rasmussen, november 2008 

Det var rigtigt

Det var forkert