Nyt om navne

Untitled image

Nyt job

Dorte Bossen

Agri Nord

Dorte Bossen er 3. januar tiltrådt som kvægrådgiver hos Agri Nord. Dorte er uddannet agronom og har siden 1998 arbejdet med forskellige aspekter af kvægrådgivningen. De seneste to år har hun arbejdet med ensileringsmidler via jobbet som teknisk support manager hos Danstar Ferment.
Dorte Bossen er specialist i fodring og har blandt andet af to omgange været ansat hos Videnscentret (i dag SEGES) i Skejby og arbejdet med projekter om blandt andet fodring af køer i AMS og anvendelse af vægtdata til foderstyring. Hun har også skrevet en erhvervsPhD om fodringstrategier til malkekøer samt været ansat hos AgroTech.
Dorte bliver en del af Agri Nords kvægteam i Aars og skal blandt andet rådgive om grovfoder og fodring.