Nyt om navne

Untitled image

75 år

Johan Koed-Jørgensen

Øland Attrup Gods

Som 21-årig købte han sit første landbrug, Ny Hammelmose ved Brønderslev i Vendsyssel. Driften af Ny Hammelmose gav mulighed for at tilkøbe endnu en nærliggende gård, Blåssiggård, i 1966. I 1970 realiserede Johan Koed-Jørgensen det, han selv kalder et pænt millionbeløb ved at sælge de to gårde og investerede herefter i 350 hektar afvandede arealer ved Øland Attrup nær Limfjorden, til dels uopdyrket og uden bygninger. Her blev han gift med sin kone Lisbeth, der gennem alle årene har været ham en fantastisk støtte.
Driften af de inddæmmede arealer indbragte gode resultater, og Johan Koed-Jørgensen fik skabt et helt nyt og velproportioneret bygningsanlæg, helt fra bunden, i dag kendt som Øland Attrup Gods, ”Danmarks nyeste herregårdsanlæg”.