Roskilde Kommune opfordrer Folketinget til at forbyde salg af pesticider

Byrådet i Roskilde Kommune har opfordret Folketinget til landsdækkende at forbyde salg af pesticider, på grund af påvirkning af grundvandet.

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har mandag modtaget et forslag fra Roskilde Byråd, der opfordrer til helt at forbyde salg af pesticider. Udvalget har nu bedt Miljø-og Fødevareministeren om at kommentere forslaget.

Forslaget blev godkendt af byrådet onsdag i sidste uge og er fremsat af Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune, fordi de mener, det kan true med at forgifte grundvandet.

"Pesticider er erkendt som en trussel mod drikkevandet og biodiversiteten i Danmark. På trods af politisk fokus på indsatsen gennem mange år, ser vi stadig et næsten uændret indhold af forbudte pesticider i grundvandsovervågningen, men også jævnli-ge fund af godkendte stoffer", skriver Klima- og Miljøudvalget i Roskilde i brevet til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Mangler lovgivning

Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg, med formand Jones Bejer Paludan i spidsen, beskriver yderligere, hvordan de har arbejdet med pesticidproblematikken i den indeværende byrådsperiode ved eksempelvis at forbyde anvendelsen af pesticider i kommunens kolonihaver, og i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 besluttet, at kommunens landbrugsarealer, der i dag bortforpagtes konventionelt, fremover skal overgå til økologisk drift.

Disse, samt flere nævnte tiltag, kan dog på ingen måde modvirke manglen på generel lovgivning.

"Lovgivning vil langt mere effektivt vil kunne sikre grundvandet og biodiversiteten. De seneste pesticidfund i grundvandet af desphenyl-chloridazon er blot endnu et vidnesbyrd om mangelfuld regulering", skriver det.

Udvalget mener yderligere, at de omfattende dispensationer fra Miljøstyrelsen til anvendelse af forbudte pesticider viser, at den nuværende lovgivning er utilstrækkelig.

Da udvalget mener at, effekterne fra både forbudte og godkendte pesticider på mennesker, dyr og planter er svære at eftervise,  bør usikkerheden resultere i en mere konsekvent lovgivning.

"Helt konkret melder de danske biavlere om en øget dødelighed, hvor brugen af pesticider er en del af forklaringen," slutter udvalget brevet, hvor de opfordrer til at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg arbejder på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider i Danmark.

 

 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle