Driftsregnskaber 2015: Svineproducenter hårdt ramt på eksporten
Trods fald i noteringen i 2015 fik nogle svineproducenter en mindre fremgang i indtjeningen. Det viser de første regnskabsresultater fra LMO, LandboSyd og LandboNord.

Driftsregnskaber 2015: Svineproducenter hårdt ramt på eksporten

Trods fald i noteringen i 2015 fik nogle svineproducenter en mindre fremgang i indtjeningen. Det viser de første regnskabsresultater fra LMO, LandboSyd og LandboNord.

På trods af et fald i noteringen på 1,14 kr.  i forhold til 2014 formåede en del af svineproducenterne at få en mindre fremgang i indtjeningen. Det viser de de første solide regnskabstal fra de tre rådgivningsvirksomheder LMO, LandboSyd og LandboNord.

Tallene viser en klar tendens: Den lavere indtjening på svinene blev opvejet af en udmærket høst samt lavere omkostninger primært på energi.

"For at starte med det positive så ser vi en generel effektivitetsfremgang på en halv gris pr. årsso, samtidig med at svineproducenterne har formået at holde omkostningerne i ro. Det bekræfter os i, at det bestemt er gået den rigtige vej i stalden og i produktionen," siger chef for virksomhedsøkonomi i LMO, Carsten Kragh Paulsen og understreger dermed, at noteringen var den store synder for svineproducenterne i 2015.

De første opgørelser fra de tre rådgivningsvirksomheder er fremkommet på baggrund af regnskaber fra 90 svineproducenter.

Eksporten den store synder

De producenter, der var ude på eksportmarkedet med deres smågrise, blev straffet hårdt i 2015.

"Eksport af 30 kilo grise brød fuldstændigt sammen i andet halvår af 2015. Nogle producenter kunne konstatere et fald fra 60 kroner og helt op til 85 kroner, hvilket påvirkede indtjeningen markant. Der ses en stor spredning i resultatet for smågriseproducenterne, og blandt andet har den enkeltes placering i markedet en helt afgørende betydning for resultatet," siger udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen, LandboSyd.

Grovvare udvider i samarbejde med storlandbrug 22. februar · 06:05

De integrerede producenter fik den største fremgang fra et negativt resultat efter finansiering i 2014 på -332.000 kroner til et positivt resultat efter finansiering på 62.000 kroner i 2015, mens slagtesvineproducenterne fik en fremgang på 72.000 kroner og ender året med et gennemsnitligt negativt resultat efter finansiering på -197.000 kr.   

Smågriseproducerne var til gengæld meget afhængig af deres placering i markedet. Samlet set faldt deres indtjening med 483.000 kroner til et negativt resultat efter finansiering på -978.000 kroner, mens 7 kg producenterne gik fra -375.000 kroner til -429.000 kroner. Den beregnede notering på smågrise dikterede et fald på 38 kroner pr. smågris.

Der er også indenfor slagtesvineproduktionen en stor spredning i resultaterne. De bedste 15 procent har en fremstillingspris pr. kilo svinekød på 9,82 kroner, hvor gennemsnittet ligger på 10,57 kroner pr. kilo svinekød. Der er derfor fortsat et økonomisk potentiale i branchen der skal forfølges.

"Overordnet set må resultatet desværre endnu engang, på trods af den mindre fremgang i indtjeningen hos nogle producenter, betegnes som værende tæt på katastrofal for et så stort og eksportorienteret erhverv. Resultatet er både utilfredsstillende og utilstrækkelig, og viser at svineproducenterne forsat står over for svære valg, hvis noteringen ikke retter sig markant. Vi har brug for en afregningspris på mindst 10,50 - 11 kroner pr kilo svinekød for en gennemsnitsproducent," siger driftsøkonom Jakob Nørgaard fra LandboNord.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Seneste videoer

Se alle