Meget lav forekomst af MRSA på økologiske svinebedrifter
Screening i efteråret viste, at kun seks procent af øko-svinebedrifterne havde MRSA.

Meget lav forekomst af MRSA på økologiske svinebedrifter

Screening i efteråret viste, at kun seks procent af øko-svinebedrifterne havde MRSA.

Mens 70 - 80 procent af de konventionelle svinebedrifter har MRSA, så er andelen kun seks procent hos de økologiske svinebedrifter.

Det viser Fødevarestyrelsens screening fra efteråret 2015 , oplyser Økologisk Landsforening..

"Tallene viser, at det sunde, naturlige liv med masser af plads og frisk luft er en effektiv strategi – også for at undgå antibiotikaresistens," siger øko-svineproducenternes formand, Randi Vinfeldt.  

Landsforeningen oplyser, at Fødevarestyrelsen i efteråret screenede 65 økologiske svinebedrifter (erhvervsbedrifter med mere end 30 dyr) for MRSA. Man fandt positive prøver hos fire af de 65 bedrifter svarende til seks procent.

Når myndighederne alligevel finder MRSA-bakterier hos seks procent af de økologiske bedrifter, kan det ifølge formanden skyldes indkøb af avlsdyr fra konventionelle besætninger.

"Vi anser det for sandsynligt, at MRSA kan komme ind med avlsdyr udefra. Men den meget lave forekomst af MRSA kunne være en indikation på, at grisene renser sig for bakterien, når de kommer over i det økologiske system.

Video: Maskine hiver ukrudtets rødder op i vild fartMark 20. februar · 16:00

For det er mere end seks procent af bedrifter, der løbende køber avlsdyr fra konventionelle besætninger," siger Randi Vinfeldt og understreger:

"Nu er det interessante at analysere, hvordan de fire bedrifter har fået bakterien, og endnu vigtigere, hvordan det økologiske system med plads, frisk luft, grovfoder og lavere medicinforbrug har en positiv effekt i forhold til at begrænse MRSA," siger Randi Vinfeldt.

Den økologiske svineproducent må indsætte ikke-økologiske, voksne hundyr i besætningen, såfremt disse endnu ikke har født. Dyr, der ikke er født økologisk, kan først slagtes som økologiske, når de har været i en økologisk besætning i min. 12 måneder. Derfor indkøbes der ikke konventionelle pattegrise. Ligeledes må der kun indsættes ikke-økologiske handyr, hvis dyret skal bruges til avl.

"Indkøb af ikke økologiske avlsdyr er en smittevej. Vi arbejder for selvstændige, økologiske avlsprogrammer, så vi på sigt ikke er afhængig af at forny besætningens genetik ved at indkøbe konventionelle avlsdyr," siger Randi Vinfeldt.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Seneste videoer

Se alle