Så meget er forbruget af antibiotika til svin faldet
Landets svineproducenter har i løbet af 2015 sænket deres samlede forbrug af antibiotika med 5,2 procent. Det viser en opgørelse fra Fødevarestyrelsen.

Så meget er forbruget af antibiotika til svin faldet

Landets svineproducenter har i løbet af 2015 sænket deres samlede forbrug af antibiotika med 5,2 procent. Det viser en opgørelse fra Fødevarestyrelsen.

Med MRSA-handlingsplanen i april 2015 fulgte et krav om en 15 procents reduktion af forbruget af antibiotika til svin frem til 2018.

En opgørelse fra Fødevareestyrelsen indikerer, at det mål fortsat er muligt.

Fødevarestyrelsens årsopgørelse viser nemlig et fald på 5,2 procent fra 2014 og til 2015. Samtidig er brugen af de bredspektrede tetracykliner reduceret med 11 procent.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har noteret sig udviklingen.

»Vores ambitiøse målsætning for antibiotikaforbruget til svin er nået for 2015. Dansk landbrug har gennem flere år dokumenteret, at det er muligt at drive intensiv husdyrproduktion med et antibiotikaforbrug mange lande med rette misunder os.

Lunde Maskincenter udvikler biorotor til økolandbrugTeknik 20. februar · 15:20

Men jeg er også opmærksom på, at det fremadrettet vil kræve en stor indsats og et vedvarende fokus fra både landbrug og myndigheder, for at nå målet om en 15 procent reduktion til 2018,« siger Esben Lunde Larsen.

Forbruget af antibiotika til svin er for 2015 opgjort til samlet 81,51 tons aktivt stof.

I 2014 var forbruget 86,025 ton aktivt stof, mens der i 2013 var et forbrug på 90,658 ton aktivt stof.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Seneste videoer

Se alle