Tænk nyt - eller dø!

Af Steen-Flemming Stevns Elmarlund - branding facilitator, strategisk kommunikationsrådgiver og tidligere administrerende direktør i en landsdækkende interesseorganisation

Der må og skal nytænkning til i landbruget, hvis landbruget skal fortsætte med at udgøre en større rolle i dansk økonomi. I manges øjne er Danmark stadig et landbrugsland - men fakta er, at landbrugets økonomiske betydning er faldende. Og det til trods for at landbruget i flere sammenhænge spiller en større rolle i dansk økonomi, end den meget lille andel af produktionen i sig selv angiver. Erhvervet er en vigtig aktør som leverandør af råvarer til fødevareindustrien, et oplagt, perspektivrigt supplement til energiforsyningen, ligesom eksporten af landbrugsprodukter stadig udgør en betydelig andel af Danmarks samlede eksport.

Helt anden ordlyd

Men hvorfor ser den netop overståede valgkamp så stadig ud til at gøre det endnu vanskeligere for landmænd og beslægtede erhverv at drive en, på alle måder, bæredygtig bedrift? Størstedelen af landbrugsrelevante politikere fik færre stemmer end ved sidste valg, enkelte kom slet ikke ind, og der fremkom under valgkampen op til flere dramatiske forslag, der af landmændene ikke just blev opfattet som gunstige for erhvervet. Landbruget blev til tider uretfærdigt klandret for ikke at ville bidrage til de nødvendige klimatiltag, og det lykkedes tilsyneladende slet ikke for landbrugets brancheorganisationer at komme entydigt og tilstrækkeligt igennem med budskaberne. Nogle protesterede uden at blive hørt eller taget alvorligt - mens andre formentlig sad med ved “det store bord” uden at få den afgørende stemme.

En stemme, der skal tage en helt anden drejning og med en helt anden ordlyd, hvis den skal tages alvorligt og inddrages mere. Landbruget har mere eller mindre selvforskyldt opbygget et image som “gamle, sure og kamplystne landmænd med knyttede næver”. Og hvis folk holder op med at lytte, må man forsøge at tale til dem på en anden måde. Det er nødvendigt med en helt anden dialog, hvor landmændene og deres brancheorganisationer genopfinder sig selv og iværksætter en anden dagsorden, der er præget af fremtidssikring, udvikling, nytænkning, visioner og frem for alt - en stræben efter at være “verdensmester” indenfor sit fag. Med andre ord.... et foregangsland for andre lande. Vi er et lille land med begrænsede ressourcer - men vi er gennem tiderne i mange erhverv og industrier blevet respekteret for vores evner til at forske, opfinde og formidle vores knowhow. Det skal vi i langt højere grad også blive indenfor landbruget.

Italesæt løsninger

Det bidrager ikke til en imødekommende eller udviklingsorienteret dialog bare at råbe højere i munden på hinanden eller benytte enhver lejlighed til at angribe myndigheder eller ministre, hver gang de åbner munden, og man føler sig uretfærdigt behandlet. Bevares ... Man opnår intet ved at holde sig ude af - eller ‘være tandløs’ i debatten, og jeg anerkender bestemt også i mange tilfælde brancheorganisationernes ihærdige indsats for at fremme medlemmernes interesser. Der skal bare en anden og mere fokuseret dialog til, hvis befolkning og politikere skal høre ordentligt efter.

Fokusér istedet på at frembringe og italesætte løsninger frem for uretfærdigheder. Fremelsk istedet en kultur præget af de nye generationers fremsynethed, positive optimisme og evne og hang til hele tiden at forske og lære, hvad enten de rejser ud i verden og bringer ny viden hjem fra store landbrug i andre lande om f.eks. conservation agriculture, regenerativt landbrug, global farming, pløjefri dyrkning, efterafgrøder, nye miljøvenlige og innovative sprøjtemidler og meget andet i fremtidens landbrug.

Lad os gøre den næste generation af danske landmænd til “verdens bedste landmænd” - inden det er for sent.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle