Quiz

Untitled image

Hvilken dyregrupper forbinder man sygdommen Scrapie med?

  • Rotter

  • Køer og heste

  • Grise

  • Geder og får

Det var rigtigt

Det var forkert