Quiz

Hvor mange mio. kg. æg blev der i 2016 indvejet på de danske pakkerier?

  • 88,1

  • 48,6

  • 27,3

  • 65,7

Det var rigtigt

Det var forkert