»Det inspirerer og motiverer både mig og mine medarbejdere«

Anton Nielsen er glad for den inspiration han får ved at være afprøvningsvært.

Anton Nielsen er slet ikke træt af det ekstra bøvl og besvær, der følger med at være afprøvningsvært.

I øjeblikket er han i gang med den tredje foderafprøvning for Seges, siden han overtog besætningen i 2005. Han tester effekten af hestebønner i foderet til både drægtige og diegivende søer.

»Vi begyndte forsøget med hestebønner i marts og skal efter forsøgsplanen være færdige til december næste år«, fortæller Anton Nielsen.

Han skønner, at der går omkring 17 timer hver 14. dag med forsøgsarbejdet. Det drejer sig om ekstra flytninger, registreringer, fiksering af hold i farestalden og tre vejninger af kuldene.

»Hertil selvfølgelig ekstra datadisciplin i alt hvad vi foretager os«, tilføjer han.

Besøg hver 14. dag

Hver 14 dag kommer registreringstekniker Erik Bach på besøg på ejendommen, hvor han blandt andet spækskanner alle søer. På den måde får Anton Nielsen hele tiden ajourført viden om huldet i sin besætning, og det tager han naturligvis med som en sidegevinst ved at være forsøgsvært.

Anton Nielsen oplever, at den tætte kontakt til Seges Svineproduktion giver både ham og medarbejderne noget i hverdagen.

»Det motiverer både mig og medarbejderne, at være en del af forsøgsarbejdet«. siger han.

En af udfordringerne ved at være forsøgsvært er ikke at komme til at love for meget.

»Vi vil jo gerne bidrage med så mange oplysninger som muligt, men vi skal huske på, at der kan være dage, hvor vi bare ikke kan nå mere ekstraarbejde,« lyder det fra Anton Nielsen.

Ud over registreringsteknikeren har der også været en statistiker fra Axelborg med, når et nyt forsøg starter op. Han synes, at det er en rigtig god idé.

»Der kan være langt fra en statistiker på Axelborg til vores hverdag i Vendsyssel«, bemærker forsøgsværten.

For eksemmpel stræber Anton Nielsen efter at søerne i samme drægtighedssti er så ens i størrelsen som muligt, skønt fordelingen i stierne fra et forsøgsmæssigt synspunkt gerne kunne være mere tilfældig.

»Det er vigtigt, at få sådanne ting på plads før forsøget starter«, fastslår han.

Hestebønner

Anton Nielsen har lejet sin jord ud og køber færdigfoder. Derfor har han heller ikke direkte interesse i, om det er muligt at dyrke hestebønner i Danmark, men han synes alligevel, at det er interessant at se, om man kan dyrke mere protein i Danmark.

»Indtil videre oplever vi ikke forskel på forsøgsgruppen og kontrolgruppen, men vi har også kun haft faringer siden august«, fortæller han.

Det første forsøg i hans besætning drejede sig som forekomsten af mavesår hos søerne. Det andet forsøg drejede sig om effekten af roepiller i sofoderet.

Han afviser bestemt ikke, at forsætte med et nyt forsøg, når det nuværende stopper om et års tid.

»Vi har jo efterhånden en vis erfaring med registreringerne og kender de fleste rutiner, så jeg tror gerne vi vil tage en runde mere«, siger Anton Nielen.

Faktaboks

Nr. Brasholt

  • Anton Nielsen
  • 1.180 søer m. salg af 7 kgs grise
  • 4-5 ansatte
  • Jord bortforpagtet
  • Afprøvningsvært siden købet i 2005

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle