Ålav: Udsæt regulativrevision for Midtjyllands tre store åer

Tre kommuner - Viborg, Favrskov og Randers - har igangsat revision af afløbsregulativerne for Nørreå, Gudenå og Skals Å.

Nu foreslår Nørreålav og Skals Ålav, at kommunerne udsætter revisionen, til Høegh-udvalgets anbefalinger er gennemført i løbet af 2018.

Høegh-udvalget har, ledet af tidligere minister Henrik Høegh, fremsat anbefalinger til en modernisering af vandløbslovgivningen. Næste skridt er, at Miljø- og Fødevareministeriet og Folketinget ændrer lovgivningen.

De to ålav har henvendt sig til borgmestrene i de tre kommuner med anmodning om at at udsætte regulativrevisionen.

"Vandmassernes hærgen i efteråret 2017 har tydeliggjort behovet for klimasikring", skriver de to ålav i en pressemeddelelse.

De mest markante anbefalinger fra udvalget lød på, at:

  • Kommunerne skal snakke mere sammen om, hvordan vandløb skal passes.
  • Vandløbsloven skal tage højde for, at der i dag og i fremtiden kommer mere nedbør.
  • §3-vandløb skal deles i tre kategorier i forhold til, hvor kraftigt man må vedligeholde dem.

Udvalget har også helhedsbetragtninger, så naturbevarelse tilgodeses.

"Derefter vil vi indlede forhandlinger med kommunerne om forbedring af afvandingsforholdene i de tre vandløb. Vi forventer at det kan føre til forbedringer af afvandingen i ådalene", skriver de to ålav.

 

Faktaboks

Nørreålav afholder ordinær generalforsamling i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro, onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.

Her vil de aflægge beretning og drøfte de fremtidige aktiviteter, der kan forbedre forholdene i Nørreådalen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle