Årets dyreste: 3 ejendomshandler til over 100 mio. kr.

Årets største ejendomme måtte i flere tilfælde splittes op for at blive solgt, viser gennemgang.

Landbrugene bliver større og større herhjemme  - og prisskiltene på flere ejendomme rummer efterhånden oftere tre cifre, når der tælles i millioner.

Men en ny tendens for de største ejendomme er også, at de må splittes op, når de skal sælges. Det viser en gennemgang af nogle af de største af årets handler, som Landbrugsavisen har foretaget.

At de store bedrifter endes med at splittes i bidder, kan der være flere forklaringer på. Enten kan én landmand eller investorgruppe ikke løfte hele investeringen.

Eller også kan sælger opnå en højere pris ved at få flere købere ind over, der er villig til at betale en højere pris for en mindre bid af den samlede pulje, end der kan opnås ved samlet salg.

1. Lyngbjerggård

Bedriften Lyngbjerggård mellem Ribe og Bramming med 957 hektar og sohold med 900 søer blev i marts sat til salg med samlet 16 ejendomme og et prisskilt på 133 mio. kr.

Midt i december kunne mægler Poul Erik Nielsen fra EDC Videbæk melde solgt - og det med talrige købere.

"En tysk investorgruppe, der i forvejen ejer noget jord i Danmark, har købt tre-fire af ejendommene med knap 300 hektar. Investorerne lejer jorden ud til lokale landmænd, og jorden er i dette tilfælde allerede lejet ud", udtalte Poul Erik Nielsen om selskabet, Terra Estate Danica ApS.

En anden bid med 200 hektar og fem ejendomme er afhændet til fem lokale landmænd, mens den største bid er overtaget af svineproducenten Aage Lauritzen fra Ribe-egnen. Det fremgår af tinglysningen for hovedejendommen Lyngbjerggård.

"Vi har en svineproducent, der har overtaget syv-otte af ejendommene og cirka 400 hektar af jorden. Der er produktion på to af ejendommene, og køber har ikke tidligere haft et sohold, men har fået det med overtagelsen af små 1.000 søer", oplyste mægleren.

2. AC FArmings guld spredt ud på mange

Efter sidste års meget omtalte kollaps i den fremadstormende svinekoncern AC Farming, har 2019 stået på oprydning og frasalg af stumperne. Og ligesom med Lyngbjerggaard er frasalgene sket til talrige sider.

Endnu er der ikke fremlagt en samlet frasalgspris på det hele  - men der er næppe tvivl om, at de samlede priser kommer et godt stykke op over 100 mio. kr, selv om der er tale om konkurs-salg.

Den mest omtalte ejendom, nemlig prestigebyggeriet "Den Sorte Diamant" på Birkebækvej i Give, er nu ejet af den sjællandske producentfamilie Kjær Knudsen. Ifølge tinglysningen er handlen i juni sket til 21,775 mio. kr.

Derudover købte familien tre øvrige ejendomme ud af boet. Blandt andet Hestlundvej, med plads til 2200 søer ifølge CHR-registret. Her melder tinglysningen om en salgspris på 43,3 mio. kr.

Derudover var salget af avlscentret i Kollund også meget omtalt.

Avlscentret blev i år i starten af februar købt af de tre DanBred-svineavlere Laurids Søndergaard, Jacob Skals og Christian Stokkendal, der i forvejen driver Munkbro Svineavl ved Holstebro.

Her fremgår salgsprisen dog ikke af tinglysningen.

De øvrige salg fra AC Farming af svinekoncernens mange ejendomme kan ses her.

3. Rigmand købte sjællandsk økojord

Der bliver talt meget om investorernes indtog i dansk landbrug - og den sidste i vores gennemgang af nogle af årets største handler er netop en sådan.

En renteswap endte med at drive landmand og godsejer Mogens Jørgensens Vibygård Gods A/S i konkurs i år. Og dermed endte et stort antal forholdsvis sjældne, sjællandske økologiske hektarer på markedet i sommer.

Salget skete i en åben budrunde - og der var ifølge mægleren på sagen stor interesse.

Hoveddelen af jorden, nemlig den beliggende ved selve Vibygård Gods, blev solgt til 60 mio. kr., viser opdateringen af tinglysningen på adressen.

Derudover blev endnu et jordstykke med beliggenhed i Viby Sjælland, tidligere omstalt som Ørstedgård, en del af handlen. Det står til at være handlet til 40 mio. kr. - og dermed en samlet pris på 100 mio. kr.

Hvor mange hektar, der er tale om i handlen, har ikke været fremme, og det er derfor heller ikke muligt at kontrollere med sikkerhed, om der er tale om yderligere hektarer.

Begge ejendomme, der dog primært består af jord, idet godser og ejendomme har været udlejet eller solgt fra, blev solgt til rigmanden Jens Erik Udsen.

Han bor i Nordsjælland og er især kendt for i sin aktive karriere at have bragt selskabet Jeudan op til en status som et af landets absolut største ejendomsselskaber.

4. Og så en joker

Egentlig lovede vi kun tre handler over 100 mio. kr. Men vi tager lige en sidste joker med. For handlen med Aalholm Gods faldt ganske nok på plads i 2019. Men prisen er endnu ikke offentliggjort.

Med 3900 hektar skov og jord, smukt placeret ud til den sydlige kyst på Lolland, er godset blandt de større jordbesiddelser i Danmark.

Sælgere var de tre søstre Husted-Andersen, der driver medicinalplast-virksomheden Codan Medical, efter at have arvet den fra deres far, der også var kendt som ejendomsmatador på Strandvejen nord for København.

Køberen er storaktionær i netvirksomheden Just Eat, nemlig Bo Ladegaard Bendtsen. Ingen af parterne er kendt for at være særlig åbne om deres forretninger i offentligheden - og handlen er da også gennemført som en virksomhedsoverdragelse.

Det betyder, at handelspriserrne på det store antal hektar ikke fremgår af tinglysningen, idet det i stedet er ejerskaberne af de mange selskaber, som landbruget var delt op i, der er handlet.

Det øverste af søstrenes talrige landbrugsselskaber, hvorunder Aalholm Gods hørte, er Guldborg Skovdistrikt ApS. Alene i dette selskab var der i 2018-regnskabet grunde og bygninger for 84 mio. kr. samt en række værdier i form af kapitalandele i de tilknyttede landbrugsselskaber. I alt var der anlægsaktiver for 315 mio. kr. - og det bemærkes i noterne, at man "efter regnskabsårets afslutning har solgt en del af selskabets ejendomme". 

At salgsprisen løber godt op i millionklassen tyder følgende dog på. I 2018 lød den offentlige vurdering af Ålholm Parkvej 4 på 65 mio. kr. Og Ålholm Parkvej 7, der ifølge sidst tinglysningen blev handlet i 2013 havde en salgspris på 78,5 mio. kr.

Præcis hvor meget, der er solgt fra for, kan interesserede læsere formentlig først blive klogere på, når 2019-regnskaberne offentliggøres.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle