Årsregnskab: L&F holdt budgettet i 2019

Landbrug & Fødevarer kom ud af 2019 med sorte tal på bundlinjen. "Det er vigtigt at have et kapitalberedskab", siger formand Martin Merrild.

Værdipapirer, ejendomme og salg af dansk svinegenetik har endnu en gang bidraget væsentligt til et solidt årsresultat i Landbrug & Fødevarer.

Organisationen kommer ud af 2019 med et resultat på 27 mio. kroner, godt 5 mio. kroner over budget.

I resultatet er indeholdt, at Seges har været nødt til at nedskrive sin omsætning - midlertidigt er antagelsen - med 14,5 mio. kr., til en uafsluttet tvist med Landbrugsstyrelsen. 

Det fremgår af  L&F’s nye årsregnskab for 2019.

"Resultatet viser, at vi har styr på økonomien", siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Værdipapirer gav bonus

Især fire faktorer bidrager til plusserne på års-resultatet: 

Et formueafkast på 11,7 mio. mod forventet 2,1 mio. leverede det største plus. 

DanBred, etableret i 2017, som L&F ejer 51 pct. af, er efter et hårdt år i 2018 med tab af markedsandele i god gænge og leverede i 2019 et resultat på 27,8 mio. kr. på salg af DanBred-genetik til udlandet - det er 4,9 mio kr. højere end budgetteret.

Også LandbrugsMedierne leverede et solidt plus med et resultat på 3,4 mio kr. – det er 2,5 mio højere end budget og det bedste resultat i mere end to årtier.

L&Fs ejendomme i det centrale København, Axelborg og Buen, Agro Food Park i Skejby samt de to hotel- og konferencevirksomheder Kollekolle og Horisont (tidligere Koldkærgård) leverede til sammen et resultat på 37,1 mio. kr. – 1,8 mio. over budget. 

Til gengæld tegner Seges sig for et minus på 23,6 mio. kr. – en negativ afvigelse fra budgettet på 18,8 mio. kr. En afvigelse, der dog kan blive langt lavere, hvis Seges, som forventet i L&F, kommer ud af tvisten med Landbrugsstyrelsen med retten på sin side.  

Kan betale regningerne

 At det endnu en gang er mursten og værdipapirer, der holder hånden under Landbrug & Fødevarers økonomi, bekræfter i følge Martin Merrild, at det er den rigtige økonomiske politik ikke at sælge ud af værdierne.

"Jeg bliver hele tiden mindet om, hvor vigtigt det er, at vi har et kapitalberedskab, så vi altid kan betale vores regninger. I Copa oplever jeg ofte, at andre landes organistioner skylder i kontingent, fordi de ingen penge har. Jeg har oplevet lande, der mistede formandsposter af den grund, - tænk, hvordan det ville være at drive en organisation, hvis man hele tiden skal kæmpe med likviditetsproblemer".

Sikrer lavt kontingent

Desuden, pointerer Martin Merrild, er indtægterne fra ejendomsporteføljen og formueplejen en vigtig forudsætning for, at medlemskontingenterne kan holdes nede.

"Uden de indtægter skulle kontingentet til landmændene have været 46 pct. højere med uændret aktivitetsniveau".

Rustet til blæsevejr

L&Fs  regnskabsresultat i 2019 betyder, at L&F står bedre rustet til det stormvejr, det trækker op til i 2020 på grund af coronakrisen.

Der ventes betydelige tab både på de to hotel- og konferencevirksomheder, der er hårdt ramt under corona, og på Seges, hvor salget af ydelser til DLBR og brancherne er rutchet ned under coronakrisen.

"Hvor meget kommer tilbage, og hvor meget er forsvundet? Vi må glæde os over, at vi har tjent nogle penge i år, for det bliver umuligt at levere noget tilsvarende til næste år", siger Martin Merrild.

L&F står dog godt rustet til blæsevejret med en likviditetsgrad på 174,9.

Faktaboks

L&F 2019 - hoved- og nøgletal (mio. kr.)

  • Nettoomsætning: 2.238 (2018: 2.107, 2017: 1.466)
  • Driftsresultat: 772 (2018: 740, 2017: 700)
  • Resultat ekskl. minoriteter: 27 (2018: -1, 2017: 50)
  • Samlede aktiver: 2.170 (2018: 2.179, 2017: 2.134)
  • Egenkapital (ekskl. min.): 940 (2018: 895, 2017: 889)
  • Likviditetsgrad: 174,9 pct., soliditetsgrad 43,3 pct.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle