Øko-formand afviser anklager om topstyring

Per Kølster, formand ofr Økologisk Landsforening, mener ikke at foreningen er præget af topstyring. Han afviser ligeledes af et nyt omdiskuteret forslag skal udsætte, som kritikere mener.

Få dage før den virtuelle generalforsamling i Økologisk Landsforening vakler opbakningen til et forslag om en helt ny struktur med repræsentantskab og mindre bestyrelse.

Flere bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer kritiserer, at et så vidtrækkende forslag skal køres igennem på et virtuelt møde.

Bestyrelsesmedlem Laust Stenger har også rejst en kritik af, at det nye forslag, hvor bestyrelsen skal slankes fra 13 til seks medlemmer, vil føre til endnu mere topstyring af foreningen. Du kan læse kritikken her.

Formand for foreningen, Per Kølster, afviser alle anklager om topstyring og mener ikke, at beslutningen om den nye struktur skal udsætte.

Kritikken tager til, hvor flere nu har udtrykt deres utilfredshed med at det her forslag skal tages op nu på en virtuel generalforsamling – overvejer I at udsætte beslutningen?

"Nej, det gør vi ikke. Og det er ikke min opfattelse at kritikken tager til, der er bare en kritik. Det er de samme mennesker, der er kritiske", lyder det fra Per Kølster, da landbrugsavisen forelægger ham kritikken.

Hvad siger du til beskyldningerne om topstyring? 

"Jeg ved dårligt, hvad jeg skal sige til det. En bestyrelse består i vores tilfælde af 13 medlemmer, og for formanden og næstformand er der et dagligt arbejde i formandskabet med løbende møder, som giver en arbejdsdeling, der gør, at ting kan gå hen over hovedet på andre bestyrelsesmedlemmer, det er der ikke noget underligt i".

"Laust er kommet ind i bestyrelsen for nyligt og har haft kort tid til at sætte sig ind i det her, så de beskyldninger står for hans egen regning. Det er ikke en rar påstand at skulle kommentere på i pressen".

Har der været krav om at du som formand skulle læse læserbreve igennem, som Laust fortæller? 

"Nej, der ikke noget krav om det. Det har været et ønske fra redaktøren, at jeg som formand skulle have muligheden for at kommentere, når nogen ville sige noget om det her demokrati-forslag, så det kunne blive en debat. Så det er en fuldstændig misforståelse, at det var et krav".

Kritikken går på at toppen bliver for smal, hvis man slanker bestyrelsen?

"Det er jo essensen til hvorfor vi foreslår den her ændring. Det gør vi, fordi vi gerne vil have en mere klar arbejdsdeling, hvor vi kan skille det ad i repræsentantskab der kan varetage den brede interesse og medlemsorienteringen om det folkevalgte arbejde – og ud af dem udpeges så en bestyrelse, der har ansvaret i den mere juridiske forstand".

Derudover går kritikken også på, at et repræsentantskab der mødes to gange om året reelt ikke har tid og mulighed for at nytænke og udvikle organisationen og økologien?

"Det er noget, vi har diskutere uendeligt meget. Skrækken er jo, at det ligesom i de repræsentantskaber, vi kender til, vil blive til et sted, hvor der bruges mere tid på at referere end at nytænke, så det er noget vi er meget opmærksomme på. Jeg kan sige, at det er pointen, at repræsentantskabet skal være debatterende og kreativt. At det lige er landet på to møder er et spørgsmål om, hvor meget tid man kan forlange at folk bruger på det. Dermed ikke sagt, at man ikke kan nedsætte mindre arbejdsgrupper mv. derudover".

Slutteligt menes der, at den her beslutning hastes igennem og slet ikke bør tages online?

"Der må vi skille det ad – foreningens arbejde går ikke i stå pga. corona. Kritikken af, om man kan gennemføre en generalforsamling og vedtage forslag virtuelt er en relevant diskussion. Vi har efter moden overvejelse besluttet, at der var flere ulemper ved at udsætte mødet end at holde det virtuelt".

Kritikken handler jo også om, at man er bange for, at der ikke kan komme en ordentligt debat om forslaget, når det foregår online. Kan du garantere at alle der vil opponere mod forslaget kan blive hørt?

"Uanset om man holder fysisk eller virtuel møde, så er der nødt til at være planlagt nogle retningslinjer, og her er en fuldstændig fast drejebog for, hvor længe der er afsat til den her debat, jeg mener det er 70 minutter. Det er medlemmernes og ordstyrernes og ansvar, at der ikke er nogen der bare stiller sig op og snakker løs. Jeg oplever modsat, at folk er mere disciplinerede og kun siger det væsentlige, når det foregår virtuelt, ligesom der er nogen, der vil være mere trygge ved det, end en fysisk talerstol, og derfor er kritikken tveægget. Det kan lige så godt være godt at det foregår online. Uanset er det at flest mulige skal til orde dog ikke det samme, som at alle kan. Jeg mener dog ikke, at Laust har ret i sin kritik".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle