Dyk ned i tallene: Økologer klarede sig bedre i 2019

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018. De økonomiske tal for økologerne er dog lavere end i 2016 og 2017.

Resultaterne udviklede sig især positivt for landbrug med malkekvæg og planteavl, mens landbrug med økologiske svin landede dårligere resultater - i skarp modsætning til deres konventionelle kollegaer.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der netop har offentliggjort landbrugets regnskabstal fra 2019.

Antallet af fuldt omlagte økologiske heltidslandbrug steg i 2019 med 12 pct. til 699, samtidig med at antallet af konventionelle brug faldt med 9 pct. til 8.096.

Økologien udgjorde dermed 8 pct. af landbrugene i 2019. De økologiske heltidslandbrug blev samtidig med 237 ha i gennemsnit 13 pct. større i forhold til 2018, mens husdyrholdet forøgedes med 4 pct. 

Stor fremgang for økologiske mælkeproducenter

Malkekvæg er med 379 bedrifter antalsmæssigt den største del-sektor i økologien.

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg steg til knap 1,3 mio. kr., hvilket var tæt på en fordobling i forhold til året før.

Fremgangen skyldes ikke højere priser, da afregningsprisen på mælken faldt med 1,3 øre til 3,36 kr. pr. kg, men kan især henføres til højere mælkeydelse og en større grovfoderproduktion end i det foregående tørkeår. Den bedste fjerdedel af de økologiske mælkeproducenter havde endog et driftsresultat på godt 3 mio. kr.

Økologisk svineproduktion med dårlige resultater

Med 45 omlagte heltidsbedrifter er økologisk svineproduktion en niche, som i gennemsnit ikke har været særlig lukrativ i 2018-2019, mens der forud for dette var nogle særdeles gode år.

For 2019 blev driftsresultatet i gennemsnit negativt med 0,3 mio. kr., dog kunne den bedste fjerdedel præstere et driftsresultat på 1,1 mio. kr.

Priserne på økologisk svinekød har slet ikke fulgt det konventionelle marked, hvor priserne har været bestemt især af situationen med afrikansk svinepest og bortfald af produktion i fx Kina. De konventionelle svinebedrifter opnåede et gennemsnitligt driftsresultat på 3,6 mio. kr. i 2019.

Bedste resultat for økologiske planteproducenter

Der var 131 økologiske bedrifter med planteavl som speciale i 2019, hvor driftsresultatet primært som følge af gode udbytter steg til 0,8 mio. kr.

Det er det bedste i denne statistikserie, dvs. tilbage til og med 2008. Både areal- og resultatmæssigt var der stor lighed mellem økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter i 2019.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle