Økologer: Tiden er ikke moden til slam på økologiske marker

Spildevandsslam er ikke foreløbig løsningen på økologernes mangel på næringsstoffer. Det fastslår Planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening.

Økologiske landmænd skal ikke arbejde for at få adgang til at modtage kommunalt spildevandsslam, selvom det kunne gøre dem mindre afhængige af konventionel gylle og er helt i tråd med tankerne om recirkulering.

Det mener Søren Bilstrup og Hans Henrik Thomsen, hhv. formand og næstformand i Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg.

»Vi vil ikke have det ud på vores marker, så længe man ikke kan være sikker på, om det indeholder rester fra p-piller og andre miljøfremmede stoffer,« siger Søren Bilstrup.

Han bakkes op af Hans Henrik Thomsen.

»Som verden ser ud i dag, er den konventionelle gylle mere sikker at anvende end slam,« siger Hans Henrik Thomsen.

Recirkulering

Debatten var oppe på Økologisk Landsforenings generalforsamling for nylig med baggrund i, at der i både kommuner og blandt økologiske landmænd er tilhængere af, at slam bør gøres til en lovlig kilde til næringsstoffer i økologisk landbrug, da det er helt i tråd med tankerne om recirkulering.

Men tiden er ikke moden endnu - men kan måske blive det i takt med, at slam bliver renset bedre, siger de to økologiske landmænd.

»Der er nogle, der er på nippet til at gå ind for at anvende slam ud fra et recirkuleringsprincip. Debatten kan hurtigt gå fra ’uha’ til accept. Men vi er nødt til at sige, at ud fra den nuværende viden, vil vi ikke have slam ind,« siger Søren Bilstrup.

»Måske kan det komme på tale på sigt, men jeg tror, det kommer til at vare mange, mange år. Det er noget helt andet med restprodukter og madaffald - det er dér, vores fulde fokus er,« siger Hans Henrik Thomsen.

Få husdyr på Sjælland

En af grundene til, at debatten om slam i økologisk landbrug popper op og finder sine tilhængere, er bl.a. manglen på husdyr og dermed gylle på især Sjælland.

Det er også et emne, der diskuteres i internationale kredse. Blandt andet har Soil Association i England meldt ud, at spildevandsslam af god kvalitet burde være tilgængelig for økologiske landmænd med henvisning til, at det er vigtigt at recirkulere fosfor som begrænset ressource.

Ikke lovligt

Indtil videre er spildevandsslam dog ikke godkendt i vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion.

Det vil derfor kræve en ændring af EUs økologiforordning, hvis slam skal godkendes til brug på økologiske bedrifter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle