Økologerne sender flere kreaturer til slagtning

I løbet af året er der slagtet færre kreaturer end sidste år samlet set. Økologerne øger dog deres slagtetal.

Ser man på den danske kvægsektor som helhed, så har året indtil videre budt på færre kvægslagtninger end sidste år. Til og med uge 48 er der tilført 0,9 procent færre kreaturer til slagtning.

Zoomer man ind på tilførslerne af økologiske slagtekreaturer viser der sig dog det modsatte billede. Her er der i løbet af året tilført 2,4 procent flere økologiske kreaturer til slagterierne.

I alt er der slagtet 24.363 økologiske dyr i årets første 48 uger mod 23.800 styk i samme periode sidste år.

Det er især køerne, som trækker op. Her er der i perioden slagtet 3,8 procent flere end sidste år. For kategorierne tyrekalve, tyre over to år og kviekalve er der også registreret fremgang, men det drejer sig fortsat om en mindre mængde.

På tværs af økologiske og konventionelle slagtedyr er der registreret fald i kategorierne tyrekalve, ungtyre og køer. Til gengæld er der især fremgang for kategorien kviekalve og kvier.

I løbet af årets første 48 uger er der samlet set slagtet 393.083 kreaturer på slagterier, som er tilmeldt klassificeringssystemet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle