Økologi bliver nyt speciale på landbrugsuddannelsen

Uddannelsesudvalg: Landbrugsskolerne skal styrke fokus på klima og bæredygtighed. Fra 2023 oprettes økologi som nyt speciale på landbrugsskolerne.

Landbrugsskolerne skal i endnu højere grad end nu klæde deres elever på til at kunne agere i et erhverv og en verden, hvor fokus på klima og bæredygtighed aldrig har været større.

Det er baggrunden for, at det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen i sidste uge har besluttet, at landbrugsuddannelsen fremover skal styrke fokus på økologi, bæredygtighed og klima.

"Bæredygtighed og klima skal gennemsyre uddannelsen fra start til slut - det skal ind alle steder. Det er vigtigere end nogensinde, at eleverne på landbrugsskolerne bliver klædt på til de kæmpe forandringer, der er en del af at være i erhvervet. De skal være forandringsparate, og vi skal ind og gøre uddannelsen bredere, også af hensyn til en bredere rekruttering af elever", siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, der er formand for det faglige udvalg.

Økologisk speciale

Konkret har udvalget besluttet, at der skal oprettes et nyt økologisk speciale på landbrugsuddannelsen.

I dag har landbrugsuddannelsen tre specialer: Planter, husdyr og jordbrugsmaskinfører. Et fjerde bliver nu økologi.

Det er bl.a. begrundet i. at der dermed skabes større overensstemmelse med de mål og visioner, som både nationalt og internationalt er sat for udviklingne i økologiske bedrifter.

Oprettelsen af et nyt speciale er dog ikke noget, der kan ske med et snuptag. Det faglige udvalg forventer at bruge det næste års tid på at udmønte planerne om et økologi-speciale i tæt samarbejde med bl.a. landbrugsskolerne.

Herefter skal forslaget godkendes af Rådet for Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og i sidste instans godkendes af Undervisningsministeren.

Lone Andersen forventer, at det nye speciale bliver en mulighed for landbrugsskolerne fra 2023.

Ikke for alle

Med etableringen af et nyt økologisk speciale på landbrugsuddannelsen opfylder det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen et længe næret ønske hos Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening. Også Kalø Økologisk Landbrugsskole har ønsket specialet, som betyder, at skolens elever herefter får mulighed for at forlade skolen med titel af faglært økologisk landmand, hvad de ikke kan i dag. Det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen forventer ikke, at samtlige landbrugsskoler kommer til at udbyde det økologiske speciale, da ikke alle skoler har tilstrækkeligt elevgrundlag.

"Men det er klart, vi håber, at det økologiske speciale vil give flere skoler incitament til at styrke deres økologiske fokus, også for at blive i stand til at rekruttere bredere og anderledes til uddannelsen", siger Lone Andersen.

Det kommende års arbejde i det faglige udvalg vil samtidig have som omdrejningspunkt, hvordan man i højere grad kan implementere klima og bæredygtighed i landbrugsskolernes undervisning helt generelt, siger Lone Andersen.

"Vi skal sikre, at man i en given undervisningstime inddrager al den viden, der er, så eleverne får mulighed for at høre om både konventionel drift, Conservation Agriculture og økologi".

Faktaboks

Plan: Økologisk speciale på skolerne fra 2023

  • Det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen har i sidste uge besluttet at styrke fokus på økologi, bæredygtighed og klima på landbrugsuddannelsen.
  • Der er bl.a. enighed i udvalget (L&F, GLS-A, 3F) om at oprette et økologisk speciale på landbrugsuddannelsen. Planerne skal i samarbejde med bl.a. skolerne udmøntes i det kommende år.
  • Forudsat godkendelse udbydes det økologiske speciale fra 2023.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle